Ниското заплащане и неясностите в законодателството са основните проблеми за данъчните
(Dnevnik.bg) - 2004/6/28
Като главни проблеми пред данъчната система работещите в нея определят ниското възнаграждение на служителите, пропуските и неяснотите в законодателството, сочат данните от извършено проучване сред представителна група от служители в Териториалните данъчни администрации (ТДА) и техните подразделения в 28-те области на страната. Резултатите от проучването, организирано от Агенцията за социални и пазарни изследвания "Витоша Рисърч" и "Коалиция 2000", ще бъдат представени официално на 30 юни,

Интервюираните дават висока оценка на собствената си работа и смятат, че в данъчната система не съществуват недостиг на професионалисти, липса на професионална етика или лошо обслужване на гражданите. Повечето предприети до момента промени в данъчната политика се оценяват положително от служителите. Сред промените са намаляването на данъчните ставки по Закона за облагане на доходите на физическите лица, въвеждането на сметка по ДДС, създаването на данъчна полиция към министъра на финансите и на единна администрация по приходите.

Най-честите опити за извършване на измами при събиране на приходи се правят във връзка с ДДС, а най-склонни да укриват данъчните и осигурителните си задължения са фирмите, регистрирани по закона за ДДС, показва проучването. Шест от всеки десет интервюирани смятат, че гражданите, които предлагат подкупи на данъчни служители, трябва да бъдат наказвани толкова строго, колкото и данъчните служители, участвали в приемането на подкуп.

Получените резултати от изследването ще послужат като база за оценяването на ефективността на проведените до момента реформи и определянето на по-нататъшните действия за борба с

корупцията и другите видове закононарушения в данъчната система.


Go back BG Online