Създава се национален иновационен фонд
(Dnevnik.bg) - 2004/10/22
Пет милиона лева са предвидени в бюджета на Министерството на икономиката за създаването на национален иновационен фонд, чрез който ще финансират пазарно ориентирани проекти", заяви заместник-министърът на икономиката Димитър Ивановски пред участниците в Първия национален иновационен форум в хотел "Шератън". Той представи националната иновационна стратегия на правителството в подготовката на страната ни за членство в ЕС и мерките, чрез които ще бъде осъществена.

Ивановски отбеляза, че административното и финансовото управление на програми, проекти и инициативи, свързани с иновационната политика, ще се осъществява от дирекция "Технологично развитие и иновации" в агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия.

Разработването на механизми за подкрепа на високо технологичното предприемачество ще мотивира допълнително бизнеса да поеме по-голям риск и да инвестира повече средства в пазарно ориентирани нови продукти, отбеляза Ивановски. Той добави, че в процеса за присъединяването на България към ЕС е от голямо значение повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и внедряването на нови технологии.

Според Рената Вайсенхорн от Генерална дирекция "Предприятия" в Европейската комисия България трябва да потърси изцяло нови идеи за организиране развитието на иновационния си потенциал. Тя изрази мнение, че е особено важно страната ни да се подготви за предстоящото си членство в Евросъюза като увеличи инвестициите в научна и развойна дейност.

Рената Вайсенхорн подчерта необходимостта да бъде стимулиран бизнесът да изразходва собствени средства за научни изследвания и иновации.

Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията съобщи, че едва 0.1% от бизнесредите в България инвестират в развойна и иновативна дейност.Go back BG Online