Домакинствата не са готови да плащат за екоенергията
(Dnevnik.bg) - 2010/1/4
Само 13% от домакинствата в България са готови да заплатят разходите за производство на екоенергия, сочи изследване на Центъра за изследване на демокрацията, направено през ноември миналата година във връзка с конференцията в Копенхаген. Проучването сочи, че 82.5% от анкетираните биха понесли "козметична промяна", свързана с повишение на сметките за енергия с до 10%. Домакинствата с ниски доходи поддържат евтината, но "мръсна енергия", каквито се дървата.

"Изследването показва, че устойчивото развитие чрез възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) не е подкрепено от потребителите и са необходими икономически стимули и кампании, които да активират гражданите и бизнеса. Необходимо е българското правителство внимателно да балансира между новите инвестиции и ефекта от покачването на цените върху социално и енергийно слабите", се посочва в съобщението на Центъра за изследване на демокрацията.

В момента екоенергията има 1.5% от общото производството на енергия в България, което не оказва съществено влияние върху крайната цена на енергията за бита. България до 2020 г. трябва да увеличи дела на тази енергия до 16%. Планираме според средствата в бюджета разяснителна кампания в медиите за ползите от използването на енергията от ВЕИ, коментираха от икономическото министерство.

Българската фотоволтаична асоциация ще организира семинар, за да разясни ефекта от инвестициите в соларна енергия върху цените за крайните потребители, съобщи пред "Дневник" председателят й Никола Газдов. Според него, ако бъде въведено ограничение за инвестициите в зелена енергия, каквото екоминистерството планира, тази енергия трябва да бъде премахната от сметките.

Автор: Светлана Ненова

Go back BG Online