Реалната престъпност е 4 пъти по-голяма от регистрираната
(Dnevnik.bg) - 2009/5/21
Реалната престъпност е над четири пъти по-голяма от отчитаната и причината е продължаващото недоверие на гражданите в органите на МВР. Този извод се очерта от сравнителното изследване на конвенционалната престъпност , представено от Центъра за изследване на демокрацията.

От извършените общо 610 хиляди рестъпления през 2008 например регистрираните са 92 047, а в 330 000 случая полицията изобщо не е потърсена. За един значим брой престъпления обаче - 190 000, въпреки подадените заявления от потърпевшите, те не са регистрирани в органите на МВР, установило изследването.

Генералният секретар на МВР Павлин Димитров, който представи парпалелна статистика на министерството, не отрече разминаването на регистрираната и скритата престъпност, но коментира, че проблемът не може да се реши само от МВР, а от всички ангажирани органи, включително и съдебната система.

В останалите европейски страни също няма на сто процента съвпадение между отчетените и извършените престъпления, но средният процент на заявените от потърпевшите през полицейските органи е значително по-висок. Едва 49 на сто от българите, на които са откраднати вещи или части от автомобилите, например, се обръщат към полицията, докато в ЕС този процент е 65.

За отражението на икономическата криза върху конвенционалната престъпност като кражби и грабежи ще може да се направят изводи след края на лятото, смята анализаторът Тихомир Безлов.

Автор: Петя Владимирова

Go back BG Online