Екоцентралите ще се изграждат според регионални планове
(Dnevnik.bg) - 2009/11/23
Министерствата на икономиката и енергетиката и на околната среда ще разработят планове за потенциала за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) по региони, съобщи зам.-министърът на икономиката и енергетиката Мая Христова при представянето на проекта за енергийна стратегия на България за 2020 г.

Документът ще бъде окончателно готов в края на 2009 и началото на 2010 г. и ще бъде одобрен не само от Министерския съвет, каквато е практиката в момента, но и от Народното събрание.

Христова посочи, че когато плановете бъдат готови, инвеститорите, Националната електрическа компания и електроразпределителните дружества ще знаят не само какви са възможностите за изграждането на нови екоцентрали от вятър, слънце и вода, но и дали ще могат да бъдат присъединени към мрежата.

Христова посочи, че само 23% от потенциала на ВЕИ в момента е оползотворен. Неизполван е ресурсът за производство на топлинна и електрическа енергия от биогаз и биомаса. Очаква се да нарасне делът на произведената енергия от вятър и слънце, каза Христова.

Според представителя на Асоциацията на производителите на екологична енергия Велизар Киряков в момента няма прозрачни процедури за това къде и колко мощности да бъдат включени в преносните мрежи. Броят на заявките и в бъдеще ще се увеличава, но липсват реални критерии за отсяване на инвестиорите, каза той. Според него потенциалът е 4 до 5 пъти по-голям от официално прогнозирания, а министерството работи с предвиждания от преди 20 г.

Председателят на Българската асоциация за фотоволтаична енергия Никола Газдов коментира, че планирането може да притесни инвеститорите. Той предложи вместо те да да бъдат ограничавани с квоти по региони, към тях да се прилага по-гъвкава ценова политика.

Автор: Светлана Ненова

Go back BG Online