Държавата е загубила над милиард лева от корупцията при обществените поръчки
(Dnevnik.bg) - 2007/5/16
Фискалните щети от корупцията при обществените поръчки за 2006 година се оценяват на 1,2 млрд лева. Това каза Огнян Шентов - председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията /ЦИД/ на Кръгла маса "Корупцията при обществените поръчки: Рискове и противодействие. Развитие на публично-частното партньорство".

По думите му тези загуби са съизмерими с очакваните годишни постъпления от европейските фондове за следващите 2-3 години. Според Шентов в момента съществуват два основни механизма за преразпределение на огромни обществени средства чрез корупционни практики - управление на държавната собственост и обществени поръчки. Той отбеляза, че около 1 млрд лева са загубите за миналата година от замените на държавна собственост.

Според данни на ЦИД през 2002 година всяка втора фирма е споделила, че е плащала подкуп при участието си в търг за обществена поръчка, а през 2007 година признатите случаи на корупция са намалели пет пъти. В същото време обаче според оценката на бизнеса равнището на корупцията остава високо. Над 80 на сто от кандидатите са попадали на опорочени процедури, а за 60 на сто от тях корупцията е широко разпространена.

Go back BG Online