15 хиляди граждани са били обект на полицейско насилие
(Dnevnik.bg) - 2006/9/19
46 хиляди българи и 7500 роми са били заплашвани по време на полицейски проверки, показва доклад на Центъра за изследване на демокрацията. Проучването е направено през втората половина на 2005 година.

Върху близо 15 хиляди души, от които 12 хиляди българи и 3 хиляди роми, е било упражнено насилие.

Полицейските проверки не се използват достатъчно ефективно като инструмент за предотвратяване на престъпността, е извод в представеното изследване. В доклада се посочва, че макар полицаите да са тактически подготвени за проверки, липсват подготовка и методология за това как да се вземе решение кой да бъде спрян за проверка. Разчита се главно на "полицейския инстинкт", за да се определи кое лице е подозрително.

В резултат на липсата на ясни критерии и правила за полицейски проверки са проверявани прекалено голям брой лица от ромски произход, без да съществуват достатъчно други основания освен етническата им принадлежност, се посочва още в доклада.

От центъра препоръчват да се разработват програми за обучение на полицейски служители за правилата и поведението при извършване на проверки, да има документиране на проверките и публична отчетност за резултатите от тях.

Go back BG Online