Бизнесът ще подпомага държавата в превенцията на престъпността
(Dnevnik.bg) - 2005/6/17
Бизнесът активно ще подпомага държавата в дейности по превенция на престъпността, заявиха в петък представители на Българската стопанска камара (БСК) и на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) при представянето на целите на държавно-обществена консултативна комисия за превенция на престъпността. Според Дикран Тебеян, заместник-председател на БСК, трябва да се набележат мерки за ограничаване на факторите, които водят до извършването на престъпления.


За намаляване на предпоставките за корупция БСК ще предложи премахване на някои регулативни режими; прехвърлянето на някои административни функции от държавата на сдружения на гражданското общество или бизнеса; по-бързо въвеждане на обслужването на едно гише; мерки за прозрачност на обществените поръчки и за по-бързо съдебно производство.


Според Дикран Тебеян трябва да се приемат специални мерки и за професионалната квалификация и подпомагане на децата в риск. Той подчерта необходимостта от мерки за привличане на децата в училищата, за професионалното им обучение и за програми за осигуряване на работни места и на жилища за децата от социалните домове.


Трябва да се реши и проблемът с осигуряване на заетост за ромите, каза Тебеян. Според него такива възможности има при реализацията на проекти в областта на екологията - за събиране и рециклиране на отпадъци, и инфраструктурата - основно в пътното строителство, където има място за неквалифицирани работници.

Според заместник-министъра на вътрешните работи Бойко Коцев сътрудничеството между бизнеса и органите на реда може да даде добри резултати в превенцията на контрабандата, фалшификациите на търговските марки, прането на пари и др.

Очаква се първото заседание на комисията да е най-рано наесен, след сформирането на новото правителство, което трябва да утвърди нейните членове.
Go back BG Online