Лавина от слухове за корупция в образованието
(Бизнес) - 2005/1/21
Въвеждането на етичен кодекс ще размие митовете за подкупността на преподавателите
Антикорупционното образование стартира и у нас. За първи път започна четене на антикорупционни лекции в няколко университета и изучаване на темата "Антикорупция" в рамките на СИП в средните училища от 9 до 12 клас, каза председателят на УС на Центъра за изследване на демокрацията Огнян Шентов на обществения форум на тема "Образование и антикорупция", организиран от Коалиция 2000. Той изтъкна, че по-нататък е необходимо да се подобри нормативната база и антикорупционното образование да се интегрира в образователната система.
Организаторите бяха поканили министър Игор Дамянов, но той предпочете да изпрати своя заместник Камен Велев, който каза, че вече може да се разчита на партньорство с младежки и нестопански организации за въвеждане на антикорупционно образование в цялата образователна система в страната.
Директорът на мисията на Американската агенция за международно развитие в България Дебра Мак-фарлън сподели пред участниците във форума, че американското правителство винаги ще подкрепя подобни инициативи в България. Тя препоръча да се въведат национални образователни стандарти за гражданско образование, антикорупционни лекции във висшите училища и да се създаде национална рамка за антикорупционно образование.
При приема велитни гимназии най-често се проявяват форми на корупция. Това е един от изводите от изследване за корупцията в образователния сектор у нас на Коалиция 2000. То е озаглавено "Образование и антикорупция" и е финансирано от Американската агенция за развитие. В него е посочено какво досега е направено, написани са много препоръки и пожелания. Корупцията в средното образование е по-слабо разпространена всравнение с висшите училища. Равнището е различно в държавните, общинските и частните училища, разясни доц. Ивайло Тепавичаров. Той и неговият екип са препитали 193 ученици, 129 учители от училищата с най-голяма конкуренция при приема в София и 128 родители. Сред установените корупционни техники са частни уроци на ученик, на който учителят преподава. Това е забранено от образователното министерство, но е твърде разпространена практика. Ходатайствата и събирането на такси за допълнителни педагогически услуги също са сред посочените форми на корупция.
Според проф. Темнискова, обществен посредник в СУ "Кл. Охридски", има лавина от слухове за корупция във висшето образование, но въвеждането на етичен кодекс ще повлияе много положително на академичния климат.

Доц. Ивайло Тепавичаров
от сдружение "Е. Кларк и П. Касабова":
Училището трябва да бъде защитено от лошите повеи
Опитахме се да създадем антикорупционен модел на образование в училищата. Искахме да добием представа какви са реалните потребности, за да структурираме съответния набор от педагогически дейности. Изследването няма претенции за голяма представителност. То обхваща само София, в национален мащаб вероятно картината би била по-различна. Опитахме се да установим общото равнище на проблема. Ако се вземе предвид, че в средните училища равнището на корупция е по-ниско, не бива да забравяме, че става въпрос за важна обществена сфера, която по правило е сравнително слабо подложена на корупционен натиск. В средното образование финансовите ресурси са много по-малко, но факт е, че съществува и трябват мерки. Училището не е отделено от света. Това, което става в обществото, се пренася и в училището, вкл. и корупцията. Точно училището обаче трябва да бъде защитено от лошите повеи, тъй като от това, какво е днешното училище, зависи какво ще бъде българското общество утре. В този смисъл не бих казал, че нещата не са обезпокояващи.

Гл. асистент Емилия Чензелоба от фондация "Социален диалог":
В CУ "Cв. Кл. Охридски" само 5% Взимат подкупи
Проучването, което ние представяме, е част от проект за антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията. То дава специфичен поглед на студентите от СУ "Кл. Охридски" и техните преподаватели затова има ли корупция в университета и във висшето образование по принцип. И ако има, в какви нива е. Установихме, че студентите са много по-критични и в крайна степен са склонни да твърдят, че във висшето образование има силно установена корупция. На противоположно мнение са преподавателите. Ако трябва да говорим с цифри, според студентите в СУ "Кл. Охридски" има 4.9% корупция. 14.6% от студентите обаче твърдят, че лично са се сблъсквали с корупция, а това е много висок процент, тъй като по принцип индексът на корупция във висшите учебни заведения у нас е от 5 до 10%. От друга страна, когато питаме самите преподаватели дали те са били обект на корупционно действие, 64% ни уверяват, че никога не са получавали нито подаръци, нито пари, нито услуги, т. е. те не са били част от корупционни сделки. И в същото време попитани директно дали през последната година им се е случвало да приемат подарък или някакъв еквивалент на услуга -10% дават положителен отговор. Смисълът на цялото проучване бе да видим докъде са стигнали нагласите на преподавателите и на студентите и най-вече да се проучат възможностите за противодействие и ограничаване на корупцията. Добрата новина е, че корупцията според преподаватели и студенти може да бъде ограничена. И най-ефективните пътища за нейното стопиране са да се търси по-голяма популярност и прозрачност, въвеждане на по-строг административен контрол и всички специфични форми, които образованието предлага. Като например въвеждане на модули за антикорупционно образование, чрез които студентите да се научат да разпознават признаците и корените на корупция. Един от начините за противо-действие е академичният омбудсман (посредник). Вече го има в СУ "Кл. Охридски". Много се говори, че има корупция, но когато директно запиташ, се оказва, че не е така висок процентът на хората, които лично са се сблъсквали. Тук играе феноменът на генерализиране - достатъчно е хората веднъж да се сблъскат или да чуят за подкуп, и правят генерални обобщения, като казват, че всички преподаватели са корумпирани. Нашето изследване доказа точно това, че слуховете за корупция са силно преувеличени.

Доц. д-р Людмил Георгиев, зам.-ректор на HБУ:
Отношенията студент-администратор са сведени до минимум
- Направихте най-интересното изказване на форума. Наистина ли нямате съмнения за корупционни изяви сред преподавателите в НБУ?
- Нямаме никакъв повод да се говори за корупция в нашия университет и аз никъде не съм чел или чул за някакви сигнали. Самата конструкция на НБУ е така построена, че предполага отсъствие на корупция. При нас студентът е изразител на мнението си и официално може дава оценка на преподавателя си. Всеки преподавател във всеки курс е обект на анонимна анкета по 28 показателя, в която студентът съвсем подробно изрязява мнението си. Даже отговаря на въпрос дали иска да препоръча съответния курс и преподавател. Ако съществува и най-малкия опит за въздействие върху студента от страна на преподавателя, той би изразил съвсем ясно това мнение. А и ние бихме взели мерки. Имаме вътрешна класация на десетте най-слаби преподатели. Дава им се шанс за още един семестър, след което се освобождават. Освен това ние сме отменили устните изпити - преподавателят не се среща със студентите си, за да разговаря с тях по време на изпит.
- Заговори се за етичен кодекс. С какво ще помогне той?
- В НБУ вече е създаден етичен кодекс. Освен това имаме пълна прозрачност на текущото оценяване. Имаме електронизирана вътрешната система, в която влиза всеки студент, записал се в даден курс. Чрез тази система"Веда"може да проверява ежедневно състоянието си, да види всички предварителни изисквания към курса, всички изисквания на преподава-
теля, текущите си оценки и т. н. Имаме предварително обявяване на всички бонуси в края на семестъра и, разбира се, онова, което е най-важно - правим паралелна проверка на писмените работи от специална комисия. Имаме ясна процедура. Тя дава възможност на всеки студент да информира директора си на програма, а това намалява отношенията студент-администратор, тъй като, ако възникне и най-малката покана за корупционна изява, студентът съвсем спокойно може да го направи всеобщо достояние.
- Откога работите по този начин?
- От няколко години, може би станаха четири. Направили сме необходимото. Това не означава, разбира се, че не бихме се сблъскали с такова явление. Но засега съм спокоен.
- И няма никаква корупция във висшето образование?
- Твърдението, че има корупция във висшето образование, бе автоматично оборено от доклада, който самата Коалиция 2000 ни представи. Там пише, че за последните 5 години са установени в цяла България 5 случая на корупция. Сега, ако ние на основата на тия 5 случая направим заключението, че преподавателите във висшите училища са най-корумпирани, това ще е много странно. Колегите от всички висши училища обаче трябва да бъдат по-внимателни и поетични със своя клиент, за което самата система трябва по някакъв начин да ги подтиква. Там, където има създадена ясно изявена академична общност, тя се явява естествен коректив на подобни явления. Щом стигаме до обвинения към лекарите и учителите, науката е длъжник на изследване за професиите на учителя, лекаря и свещеника, които са били неплатени в близкото ни минало, но са
били възнаграждавани от хората.
- Не са ли ниските заплати на преподавателите основната причина да говорим за корупция?
- Не, след като говорим за призвание. Съществуването на корупцията може да покаже две неща: лош подбор на преподавателите във висшите училища и един недостатъчно академичен климат вътре във висшето училище. Висшите училища не са "заведения", където се яде, пие и се дават бакшиши, а духовен храм, където получаваш достъп до знания и ценности.
- Каква беше целта на този форум и какво провокира организирането му?
- Мисля, че е израз на загриженост към човека да бъде добре морално представен и поставен в обществото. И, разбира се, целият дебат в света за човешката равнопоставеност изисква всеки да се опита да бъде в тази равнопоставеност и да реализира съвсем нормално и по човешки даденостите, които има. Без да влиза в отношения, които поставят под съмнение това, което притежават. Затова дебатът винаги е актуален. Той съвпадна с европейските изисквания, с едно по-голямо фокусиране върху Източна Европа и твърдението, че страните от тази част са по-корумпирани. Българинът носи в себе си естествен морал, естествено зачитане на училището, на духовното и главно на образованието.


Автор: Елена КОЦЕВА

Go back BG Online