Бойко Борисов иска общи европейски прокуратура, съд и полиция
(Всеки ден) - 2005/3/2

Нарушаваме еврозакони заради обмяна на информация


Главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов обяви, че ефективна борба с престъпността ще има, ако бъдат създадени общи европейски прокуратура, съд, полиция и няколко федерални служби, които да действат на територията на цяла Европа.

Федерални служби, ще имат разпоредителни функции в отделните държави. Различията в законодателствата на отделните европейски държави обаче в момента пречат на обмена на разузнавателна информация при транснационални операции срещу организираната престъпност. Според Борисов при това "абсолютно неадекватно законодателство в България" ще се използват по един начин специалните разузнавателни средства, във Великобритания - по друг, във Франция – по трети, в Германия – по четвърти. "Ако в момента например работим с Великобритания по транснационален канал за наркотици, знаете ли колко нарушения на законите трябва да направим, за да си обменим на момента разузнавателната информация", заяви той.

Борисов обясни, че с единния европейски пазар организираните престъпни групи имат право на свободно движение, докато полицейските служби са задължени да действат според законите на отделните държави. Уилям Хюс, който ръководи новосъздадената във Великобритания Агенция за борба срещу тежката организирана престъпност коментира, че разузнаването трябва да работи много добре, за да бъде разбран принципът на престъпните структури. Агенцията ни цели да намали вредата, която тежката организирана престъпност нанася на страната ни, допълни той. Според него е нужно сериозно сътрудничество с прокуратурата и съда. Хюс обясни, че чрез разузнавателни методи трябва да се проникне в бизнеса на организираната престъпност, да се разбере с кого работи, как организират операциите си, кога и защо се променят цените на наркотиците на пазара."Разузнаването трябва да дава информация за това какво се случва сега, а не отпреди два месеца", каза още той.

Националният център за противодействие на наркотиците към НСБОП, където работят и експерти от митниците и финансовото разузнаване, е организиран с помощта на Великобритания, на принципа на новосъздаващата се Агенция за борба с тежката престъпност, заяви Борисов. Неговото мнение е, че към този момент в центъра успешно се обменя необходимата разузнавателна информация.

Според зам.-министъра на вътрешните работи Бойко Коцев Агенцията за борба с тежката организирана престъпност е много добър пример за България как да изгради единна структутра за борба с престъпността, при традиционно установен децентрализиран модел на полицията. Той каза, че създаването на британската агенция води до централизация на информацията, която постъпва от различните канали и така данните се използват по-ефективно. Заместникът на Георги Петканов коментира, че чрез новата структура оперативната дейност се подчинява на единен мениджмънт и така най-добре се използват финансовите възможности на държавата.


Go back BG Online