Магистратите са втори по корумпираност след митничарите
(Всеки ден) - 2003/6/24
Магистратите са втори по корумпираност след митничарите
Почти половината от българите смятат, че органите на правосъдието са корумпирани и само митничарите ги изпреварват в класацията. На трето място е изпълнителната и законодателната власт. Това сочи проучване на "Витоша Рисърч", представено на работна среща за противодействие на корупцията в съдебната власт, организирана от асоциация "Коалиция 2000".

Само 8,1% от самите магистрати нареждат органите на съдебната власт сред най-корумпираните институции в България. Според тях най-слабото звено в съдебната система е съдът, а в корупционни практики най-често са въвлечени представители на окръжните или райннните прокуратури. Анкетираните служители смятат, че адвокатите и техните роднини или приятели са посредници при даването на рушвети. За лично участие в корупционни сделки признават едва 1,8 на сто от магистратите, участвали в изследването.

Най-сигурните начини за борба с корупцията са повишаването на възнагражденията на магистратите, както и въвеждането на по-строги критерии при подбора им, смятят участниците в проучването. Според мнозинството представители на съдебната власт мерки за ограничаване на корупцията могат да се въведат и без да се променя Конституцията. Над 60% от анкетираните обаче смятат, че са необходими промени във Висшия съдебен съвет. Като основни слабости на сегашния ВВС са посочени липсата на публичност в работата му и лошата система за контрол.
Go back BG Online