Корупцията в България намалявала
(Всеки ден) - 2009/12/7
Всеки четвърти дава подкуп

Спад в корупционния натиск през октомври т.г. и стабилно равнище на корупцията за последните три години. Това показват данните от мониторинг на корупцията в България на Център за изследване на демокрацията и "Витоша рисърч". Гражданите и бизнеса оценяват, че корупцията в страната намалява. При бизнеса тези нагласи са най-силни за последните десет години и са съчетани с намаляване на неговата податливост към корупция.

Равнището на корупция сред населението остава високо – за последната година всеки четвърти българин е трябвало да даде подкуп, за да може да получи дадена услуга. Това е сигнал, че корупцията е навлязла толкова дълбоко в обществената тъкан, че се приема за нещо нормално.

Наблюденията в динамиката на корупцията в България през 2009 година потвърждават изводите, че основно предизвикателство пред антикорупционната политика на България през 2009/2010 г. е практическата безнаказаност на корупцията и организираната престъпност във високите етажи на властта.

Противодействието на политическата корупция може да бъде ефективно само с политически мерки, основани на работещи механизми за вътрешен и външен политически морал – политическа воля за разкъсване на олигархично-корупционните обръчи от фирми и отвоюване на държавата от криминалните мрежи.

Следващата 2010 година ще бъде ключова за антикорупционната политика в България. Европейската комисия ще продължи да наблюдава напредъка на страната по отношение на противодействието на корупцията и организираната престъпност. Докато междинният доклад на ЕК от февруари 2010 се очаква да бъде технически и да отбележи предимно напредъка, то докладът от юни 2010 ще търси реални резултати по отношение влезли в сила присъди, повдигнати обвинения, прилагане на законите (например, за конфликт на интереси) и др.

Go back BG Online