Почти 2 млн. българи в сивата икономика?
(Всеки ден) - 2009/12/11
По-малко фирми крият доходи

1 млн. 600 хил. души в трудоспособна възраст остават икономически неактивни, показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, представено днес. Според директора на икономическата програма на Центъра Руслан Стефанов, ако се приеме, че тези хора печелят доходи в скритата икономика, то това означава 11 млрд. лв. допълнителен доход за населението, които не се декларират. При населението проучването показва посивяване на трудовите отношения - скрита заетост, което е предвестник на обръщане на тенденцията и при икономиката, отбеляза Стефанов.

Проучването на Центъра за изследване на демокрацията сочи от друга страна, че към октомври 2009 г. при бизнеса има съществен спад на индекса на скритата икономика. Индексът, следящ източването на ДДС, бележи двоен спад, като се отчита и спад в скритите обороти, особено в сферата "внос - износ". Обикновено при спад на официалната икономика има ръст на сивата, а проучването сочи обратното, но това може да е временно явление, обясни Стефанов. Той прогнозира, че ако кризата продължи повече, от шест месеца можем да очакваме повишаване на индекса на сивата икономика и при бизнеса.

Трябва да се повиши контрола в най-рисковите области като приходи от ДДС и акцизи, да се подобри ефективността на контролната система, отбелязват от Центъра за изследване на демокрацията.

Сивата икономика е голямото чудовища, което всички заобикалят, каза днес министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на кръгла маса, посветена на предизвикателствата, които скритата икономика поставя пред развитието и конкурентоспособността на България в период на глобална
финансова криза.

Сивата икономика е скрита за някои, но за фирмите и контрагентите им не е скрита, каза Трайков. Той посочи, че МИЕТ си е поставило задача да намали ненужния административен товар, който е особено вреден за малките и средни предприятия, защото те са най-изкушени да минат на сивата страна.

Ще търсим мерки за противодействие на сивата икономика и чрез политика за привличане на чуждестранни инвестиции, обяви Трайков. Целим България да остане страната с най-високи нива на преки чуждестранни инвестиции спрямо БВП на глава от населението, добави той.

Go back BG Online