Запазваме миноритарен дял в "Белене"
(Всеки ден) - 2009/11/23
Вече се работи по намаление на вредните емисии, заявиха експерти

"В новата Енергийна стратегия ще влязат директиви, които са направени през 2002 г. в стратегията на ЕС, заедно с договореностите от Киото. Като се вземат предвид тези директиви и интересите на България е направена тази стратегия, която няма да е кой знае колко по-различна от предишната", обясни пред "Всеки ден" Валентин Николов, член на парламентарната комисия по енергетика.

Според него в нея ще бъдат засегнати възобновяемите енергийни източници, намалението на въглеродните емисии, енергийната ефективност и стратегията относно АЕЦ "Белене". Освен това е залегнало и прикачването към тръбите на Гърция, Турция и Румъния, за да има реверс на газопроводите, за да сме относително независими от проблеми с Украйна.

"Имаме договорки и Турция, и с Гърция за реверс, тоест до сега тръбата беше от България към тези две страни, сега искаме да е и обратно, трябва да се монтират измервателни уреди. Така при евентуален проблем с Украйна, ние ще имаме доставки от Алжир през Гърция и от Близкия Изток през Турция. Към Румъния също трябва да се включим, там е австрийската мрежа", допълни Николов.

Относно АЕЦ "Белене" той заяви, че държавата по никакъв начин няма да се ангажира с гаранции. България ще запази миноритарен дял в централата, но ще запази правото да има вето.

Що се отнася до вредните емисии, на някои предприятия ще се наложи да купуват допълнителни квоти, но като цяло ние трябва да намалим емисиите с 20%. Предприятията или трябва да намалят емисиите, или да купуват квоти, нямат друг избор. "Квотите са недостатъчни и трябва да се вземат мерки за ограничаване на емисиите. Замърсяването се дължи най-вече на остаряла техника в предприятията, но ние вече работим по това. В ТЕЦ-овете "Марица" с помоща на инвестиция на Япония се намалиха вредните газове. Като се реновират сградите и се работи по енергийната ефективност, мисля, че ще се намалят емисиите, но за всичко трябват пари и време", каза още Николов.

Трайков: Вадим "Булгартрансгаз" от Енергийния холдинг

Промените в Закона за енергетика трябва да бъдат окончателно приети преди лятната ваканция на Народното събрание през 2010 година, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на кръгла маса "Енергийната стратегия на България до 2020 г.".

Преносните оператори Електроенергиен системен оператор и "Булгартрансгаз" ще бъдат отделени от Български енергиен холдинг с цел независимост и прозрачност. Двата оператора ще бъдат отделени като две юридически лица, с преносните си активи под прякото наблюдение на министъра на икономиката. Преструктурирането ще бъде извършено преди края на 2011 година. На борсата първоначално ще бъдат листнати до 15 % от енергийните компании в структурата на холдинга, като ще се започне от "Булгартрансгаз".

Връзката между екология и енергетика ще се засилва в бъдеще, затова енергийната стратегия трябва да бъде придружено от положителна екологична оценка. По думите на Трайков разбирането на правителството е, че наличието на приета енергийна стратегия в началото на мандата ще улесни работата му и ще създаде прозрачна среда за контрол на действията на управляващите.

За да намалим емисиите парникови газове, трябва да увеличим дела на чистата енергия. 16 %-вата цел за възобновяемите енергийни източници е задължителна за изпълнение, изработва се документ, който ще бъде представен на ЕК до края на тази година, в който ще се посочва какви са възможностите ни за изпълнение и преизпълнение. До средата на следващата година трябва да бъде приет национален план за действие до 2020 година. Развитието на ВЕИ досега се осъществява без екологична оценка за въздействие. Развитието трябва да бъде планирано съвместно и интегрирано, стихийното развитие ще продължи да създава проблеми и да оскъпява проектите, подчерта Трайков. Той посочи на следващо място гъвкавост и справедливост при определяне на преференциалните цени и цените за присъединяване към мрежата. В тази връзка ще има Съвет по техническа инфраструктура ще обедини усилията на всички страни.

Трайков каза, че пътят е от регулиране към създаване на условия за конкуренция, затова стремежът ще бъде към създаване на електроенергийна борса. Започната е работата по проект за нея.

Автор: Деси Боцева

Go back BG Online