На 39-то място сме по конкурен
(Всеки ден) - 2008/5/13
Трябва да премахнем регулаторните пречки пред бизнеса

Българската икономика заема 39-то място в ежегодната класация на конкурентноспособността на икономиките IMD World Competitiveness Yearbook 2008, съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията. Оценени сме в сравнителен план сред 55 световни икономики. През 2006 и 2007 г. България заемаше 41-во място, като основните предизвикателства пред конкурентноспособността на страната бяха тежките бюрократични и регулаторни пречки пред бизнеса, нелоялната конкуренция инфраструктурата и човешките ресурси. По-подробни данни за международната конкурентноспособност на България 2008 ще бъдат представени в сряда.

България за трети път е включена в класацията на IMD. Тя оценява международната конкурентност на страната по това как работи икономиката и с каква инфраструктура разполагат.Go back BG Online