Политическата корупция расте
(Всеки ден) - 2007/4/23
Политическата корупция сред членове на правителството, депутати и кметове се увеличава. Това е основният извод от Осмия годишен доклад за оценка на корупцията, представен днес от Центъра за изследване на демокрацията. Според населението и бизнеса усилията на държавните институции за ограничаване на рушветите сред политиците и чиновниците са недостатъчни и неефективни.

Наказателната политика срещу корупцията, особено по отношение на политическата корупция, била неефективна. Съпоставка на данните на Системата за мониторинг на корупцията за средномесечния брой подкупи през 2006-2007 г.
с данни на Министерството на правосъдието за образуваните съдебни производства през 2006 г. за корупционни престъпления и осъдените лица показва, че е по-вероятно да пострадаш в катастрофа, отколкото да бъдеш наказан за даване или за получаване на подкуп, посочват от Центъра за изследване на демокрацията.

За първи път през последните 10 години българските граждани определят корупцията като основния проблем, пред който е изправена страната. Според доклада България губи от корупция повече благосъстояние, отколкото е средногодишният размер на европейските фондове, предвидени за страната. През миналата година страната ни е ощетена с един милиард лева от корупционни практики при обществените поръчки, с 800 милиона лева - при замяната на земи и управлението на държавна собственост, с 300-400 милиона лева от контрабанда през безмитните магазини, се посочва в доклада.

Значителна част от проявите на корупция остават неразкрити, а дори в малкия брой случаи, когато има образувано наказателно производство, то невинаги завършва с постановяване на осъдителна присъда. Голяма част от делата завършват на ранен етап от наказателния процес, като повече от 60% въобще не стигат до съда. Само 1/4 от започнатите предварителни производства достигат до постановяване на присъда и едва 40% от лицата биват осъдени, се посочва в доклада.

Данните показват, че подобно на корупцията, скритата икономика в България продължава да намалява, но остава голям потенциален източник на корупционни плащания. За периода 2002-2007 г. делът на сивата икономика в оборота на отделните икономически отрасли в България е намалял от 29% на 17,1%.

Равнището на корупцията в България е съпоставимо с нивото й в други страни-членки на ЕС като Италия, Словакия, Латвия, Литва, Чехия и по редица показатели е по-ниско от страни като Гърция, Полша и Румъния. Тези данни показват колко е важно предприемането на координирани антикорупционни реформи на равнище "Европейски съюз", посочват от Центъра за изследване на демокрацията.

Като граждани на Европа българите стават все по-взискателни към своето правителство. Обществената нетърпимост към корупцията все повече нараства, защото българите виждат колко им струва това явление. Това заяви посланикът на САЩ у нас Джон Байърли при откриването на Деветия общественополитически форум за противодействие на корупцията. Според него българите вече се разделят с типа мислене "не ни пука". Корупцията повишава цените на всички обществени услуги. Тя източва средства от обществените фондове за социални услуги, като здравеопазване и образование, посочи дипломатът. Той допълни, че доверието в политическите партии непрекъснато спада, защото не е известно кой точно ги финансира.

"Ако България не успее да изкорени корупцията, това ще разколебае партньорите й. Българите искат ясни сигнали, че техните лидери са готови да се разделят с корупцията. Искат повдигнати обвинения срещу публични личности, които поставят личния си интерес над обществения. Българите искат да бъдат скъсани всички връзки на политиците с представители на сенчестата икономика", каза Байърли. Като положителна тенденция посланикът на САЩ у нас посочи намаляването на корупцията в администрацията.

Go back BG Online