Корупцията се засилила в края на мандата на Симеон
(Всеки ден) - 2006/3/20
Натискът върху бизнеса се повишилВ края на мандата на правителството на Симеон Сакскобургготски е засилена корупцията, тъй като броят на случаите на оказан корупционен натиск от страна на служители и на реално осъществени корупционни сделки през 2005 г. е по-висок, отколкото през по-миналата година. Това констатира седмия годишен Доклад за оценка на корупцията "Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз", представен от Центъра за изследване на демокрацията.

През 2005 г. по-високите средни стойности на корупция у нас са били характерни за по-ранния период 1999-2001 г. В сравнение с 1998 г. през 2005 г. административната корупция сред населението в страната е приблизително два пъти по-ниска. Средномесечният брой измерени осъществени корупционни сделки е 120 000 - 130 000.

Равнищата на потенциална и реална административна корупция в стопанската сфера са два пъти по-високи, отколкото при населението и остават устойчиво високи през последните пет години, смятат от Центъра за изследване на демокрацията. Според него корупционният натиск върху бизнеса се повишава през 2005 г. Наблюдава се тенденция за намаляване на дела на фирмите, които дават подкупи, което най-много се очертава в сферата на частния сектор и по-специално в банковото кредитиране. Това било свързано с развитието на пазарните институции и със стабилния икономически растеж в страната.

Корупцията в стопанската сфера се съсредоточава в сферата на обществените поръчки, концесиите, фондовете на ЕС, източването на ДДС, както и съответните назначения в изпълнителната и съдебната власт, които имат за цел да улеснят корупционните схеми и да осигурят на наказателна неприкосновеност, пише още в доклада.

Политическата корупция, на която се обръща все по-голямо обществено и международно внимание след парламентарните избори през 2005 г. и с наближаване на членството на страната в ЕС през 2007 г., е един от най-силните фактори, които стоят в основата на увеличението на равнището на административната корупция в икономиката на страната през последната година, коментират от Центъра за изследване на демокрацията.

Основната тенденция сред населението, характерна за периода 1998-2004 г., е постепенното намаляване на реалната и на потенциалната корупция в страната. Това до голяма степен било свързано със засилването на натиска на гражданското общество и на бизнеса. През 2004 г. е достигнато най-ниското измерено равнище на осъществени корупционни сделки от 80 000 броя средно на месец.

Go back BG Online