Една трета от икономиката на България е сива
(Всеки ден) - 2005/10/28

Сивият сектор в България надвишава 30 % от Брутния вътрешен продукт (БВП), съобщи д-р Пиет Ренои, който е директор на холандската изследователска компания "Региоплан". Той представи свое изследване по време на международна конференция за сивата икономика и перспективите за членството в Европейския съюз, организираната от Центъра за изследване на демокрацията.

Към сивия сектор спадат законните дейности, които обаче не са регистрирани и се предлагат незаконно. Черната икономика пък обхваща криминалните и престъпни дейности. В световен мащаб относителният дял на сивия сектор възлиза на около 10-12 на сто от световния БВП, отбелязват експертите. Със своя дял на сенчестия бизнес България се нарежда в групата на страните с най-високо ниво на неформална икономика в Европа, където е и Румъния. В групата със средно ниво на скрита икономика са Полша, Словения, Унгария, Литва и Латвия, като там равнището на сивия сектор е между 14 и 23 % от БВП, показва изследването на "Региоплан".

Според Ренои безработицата, скритата приватизация и преструктурирането на предприятията са основните фактори, оформящи неформалната икономика. Бюрокрацията, големият брой лицензионни режими, недостатъчно развитата правна система и нивото на данъчното бреме също създават условия за скрита икономическа дейност, смята експертът. Той допълни, че бедността и високото ниво на неформалната икономика са причината за малкото чуждестранни инвестиции в страната.

Чуждестранните експерти ни препоръчват да се намали данъчното и осигурителното бреме и да се засили икономическият растеж, за да намалее сенчестата икономика. Справянето със сивия бизнес до голяма степен зависи от администрацията, тъй като бюрокрацията и корупцията, за които Европейската комисия остро ни критикува в последния си доклад, са сред основните фактори, формиращи неформална икономика, изтъкнаха чуждите специалисти.

Те припомниха, че България от години има тромава бюрократична система на различни лицензионни регистрационни режими. От близо 3 години у нас се изпълнява специално решение на Министерски съвет за намаляване и облекчаване на тези режими и подобряване на бизнес-средата, което обаче все още не е изпълнено.

Действаха 360 лицензионни и регистрационни режими на равнище централна администрация и 192 от тях трябваше да се премахнат, припомни Гергана Царева, която е директор на Дирекция "Регистрация, лицензиране и контрол" в икономическото министерство. Тя уточни, че само 161 режима са премахнати или облекчени и 31 продължават да са висящи. Действащите в момента лицензионни режими в България са 39.


Go back BG Online