Наркотици и пазар – за кожата на една нация!
(Всеки ден) - 2004/5/25
Наркотици и пазар – за кожата на една нация!

През миналия месец общественото мнение бе силно провокирано от дебата за правилността на криминализирането на еднократната доза наркотик и трябва ли да се прави разлика между канабиса и хероина, например. Поводът за този дебат бе фактът, че в края на март депутатите отмениха ал.3 на чл. 354а от Нказателния кодекс, която гласеше: "Не се наказва лице, което е зависимо от наркотични вещества или техни аналози, ако количеството, което придобива, съхранява, държи или пренася, е в размери, сочещи, че то е предназначено за еднократна употреба". Най-лекото наказание за притежание на дрога е три години, а при повторно нарушение – от 10 до 20 години.

Резултатът не закъсня. В края на март бе прочетена първата присъда от 10 години за притежание на дрога от Варненския окръжен съд, като наркопласьора беше осъден не за разпространение на дрога /въпреки, че у него са намерени 69 пакетчета хероин/, а за притежание. Няколко дни по-късно бе прочетена втора тежка присъда за наркотици подобно на първата.

Според изследване на Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 хората заети в мрежите за разпространение на хероин, например, са между 600 и 1000 души. Един пласьор в България обслужва средно около 30 хероинови зависими. При 15000–25000 употребяващи можем да говорим за между 500 и 830 пласьори. По-нагоре изчисленията по йерархичната пирамида са на 6-10 пласьора средно на един снабдител, а на 3-4 снабдители един дилър (човекът, който осигурява доставките на едро). Нито един от тях не би бил осъден, ако беще запазена старата законодателна мярка.

В същото време обаче в Русия от 12 май действат нови правила, по силата на които се увеличават еднократните дози за притежание на наркотични вещества, за които не се предвижда наказателна и административна отговорност. Еднократните дози включват: хашиш – 0,5 г., хероин – 0,1 г., сушени макови семена – 10 г., неизсушени – 70 г., метадон – 0,5 г., кокаин – 0,15 г., кодеин – 0,1 г., морфин – 0,01 г., кетамин – 0,1 г., марихуана – 2 г. Постановлението в Русия бе прието под силния натиск на правозащитниците, които изтъкват довода, че малката притежавана доза, съхранявана за собствено потребление, не трябва автоматически да води "болния" наркоман на скамейката на подсъдимите.

Ако погледнем на наркотърговията от гледна точка на икономическата му страна е ясно, че вносът, производството и дистрибуцията на наркотични вещества е един от основните стълбове на черната икономика, осигуряващ значителен размер на неотчетени доходи и печалби за участниците в този нелегален сектор.

Провеждането на анализи в тази област се затруднява значително поради неблагоприятното влияние на множество фактори, свързани с осигуряването на адекватна информация. Поради криминалния характер на този бизнес проучването "на терен" е особено трудно, възможни са главно косвени експертни оценки за размера на потреблението, респ. продажбите на подобни продукти. На практика цялостен теоретически анализ на наркобизнеса като икономически отрасъл, който работи в условията на юридическа забрана по отношение на неговото производство и разпространение, почти не може да се намери.

Особенно полезни за конструирането на оценки относно икономическата тежест на нелегалните дейности по производството, разпространението и потреблението на дроги са проведените от Центъра за изследване на демокрацията и агенция "Витоша Рисърч" през декември 2002 година и юни – юли 2003 година Национални представителни изследвания в България по проблемите употребата и злоупотребата на с психоактивни вещества. В допълнение към тях бяха реализирани качествени анкетни проучвания – от една страна сред потребителите: наркозависими от хероин и редовно употребяващи "меки дроги" и от друга – сред експерти и работещи с наркозависими.

Пазарът на наркотици е интересен феномен поради факта, че в общоотрасловата структура на наркобизнеса самото производство на наркотици заема доста незначително място, което се вижда особено ясно при анализа на ценовата структура.

Наличната разностранна информация бе използвана за икономически разчети на нелегалното производство, дистрибуция и потреблението на наркотични вещества и интегрирането им в схемата от показатели за оценка на БВП по производствения метод и метода на крайното използване. Следва да се отбележи, че изчисленията се основават само на пряка и косвена информация за производството и доставките, свързани само с потреблението на наркотични вещества в страната.
Тези оценки не обхващат оборотите и доходите от транзитната дистрибуция на наркотици през България.

Разчетните данни показват обща стойност на потребените в страната наркотици в размер на 109 млн. лева и представлява 0.3 % от официално прогнозирания текущ обем на БВП за годината – Агенция за икономически анализи и прогнози – "Предприсъединителна икономическа програма на България - юли 2003". Хероинът е масовият наркотичен продукт за вътрешна консумация и формира близо 90 % от стойностния обем на крайното потребление. Реализираната добавена стойност от производство и дистрибуция на наркотици е 119 млн. лева, като три четвърти от стойността са генерирани в процеса на дистребуция на наркотици, а една четвърт е резултат от нелегалното производство на синтетични наркотици в страната.

Ако трябва да изчислим потенциалните подсъдими за притежаване на наркотици, ще се окаже, че българските затвори трудно ще могат да поберат седналите на подсъдимата скамейка:Според първото представително изследване на наркотиците в страната на "Витоша ресърч" броят на "опитвалите", веднъж или няколко пъти, "меки дроги" (канабис, марихуана, хашиши и др.) се изчислява е между 1-1,9% от населението над 15 години, което като брой хора се равнява на 67 000 – 128 000. Около 0,4- 0,5% могат да се обявят "употребяващи"(които употребяват относително редовно) или преизчислено като брой са равни 27 000-34 000 човека. Ако искаме да разберем дали това е много или малко нека кажем, че в Чехия опитвалите са 16% от населението, а в Полша 10% (според проучване на EMCDDA)
Изследването показа, че като "опитвали" "синтетични наркотици" (т. нар. екстази, а всъщност амфетамини) могат да се определя 0,7% - 1,0%.
Преизчислено в брой потребители става дума за 45000-70000 души. Групата на "употребяващите" е около 0,2% т.е 14 000-15000. Според експертни оценки при тази група наркотици може да говори, че вече има и "зависими", които се изчисляват на 1000-2000 човека.

Употребяващите хероин са най-рисковата група. Данните от медицинските статистики показват, че за последните 12-14 години това е групата, където 90% е налице проблемна употреба с много висок процент смъртност (вероятно до 3% годишно). Данните от проучването на "Витоша Рисърч", съпоставени с полицейските регистрации и информация от НПО-та, работещи в сектора показват, че проблемните потребители могат да се изчислят на около 0,2-0,3% или 15 000-25 000 човека.

С други думи зад споровете "за" и "против" еднократната доза стоят и реални икономически интереси, а не само морални и хуманитарни мотиви.Автор: Петкан Илиев

Go back BG Online