Коалиция 2000 ще представи корупционните индекси на населението за първото тримесечие на 2004
(Фокус) - 2004/4/14
Коалиция 2000 ще представи корупционните индекси на населението за първото тримесечие на 2004 година. Пресконференцията ще се проведе в Центъра за изследване на демокрацията.
Настоящето изследване регистрира една от най-ниските стойности на корупционен натиск, който служители от обществената сфера пряко или косвено оказват върху гражданите.
Измерен и като абсолютен брой осъществени корупционни сделки, спадът е значителен. Средномесечният брой на гражданите, които са участвали в такива действия през октомври 2003 г. e 114,000, а през март 2004 г. – 80,000.
Макар и да намаляват като брой случаи, стойността на извършените корупционни сделки се покачва. Подобно на корупцията в бизнес-сектора, и при населението се наблюдава изместване на размера на дадените подкупи под формата на пари, услуги или подаръци към по-високите нива. Два пъти нарастват "корупционните сделки" на стойност между 100 и 500 лв., а в сравнение с предишните две изследвания са регистрирани и случаи на подкупи между 500 и 5000 лв.
След постигнатото трайно намаление на оказван натиск от страна на митническите служители през последните две години, те отново излизат начело на класацията с двойно по-голяма стойност на натиска в сравнение с останалите професионални групи.
Значителна промяна, но в посока на намаление на корупционния натиск, има и при административните служители в съдебната система, следователите и прокурорите. Заслужава да се отбележи, че като цяло в съдебната система, отново след оживена публична дискусия и предприемане на конкретни антикорупционни мерки, се наблюдава сериозно ограничаване на случаите на оказван корупционен натиск.
Go back BG Online