Дебат за новия Закон за отбран
(Фокус) - 2008/10/27
Обществен дебат по новия законопроект за отбрана се състоя днес в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). На дискусията участие взеха министърът на отбраната Николай Цонев, началникът на Генералния щаб на Българската армия ген. Златан Стойков, Бойко Ноев от ЦИД, бивш министър на отбраната, бивши началници на ГЩ и зам.-министри на отбраната и експерти от областта на отбраната. В новия закон за отбраната има три нови глави. Едната включва въвеждането на интегриран модел, който урежда по нов начин обществените отношения и подчертава единството в структурата на МО. С друга глава се регламентират основните момента в социалната политика по отношение на военнослужещите. С другата нова глава в този законопроект се прави разделение на недвижимите имоти според тяхното предназначение. Според експертите работили по този законопроект има приемственост между сега действащия Закон за отбраната и Въоръжените сили на Република България и новия закон.


Докато обществото не постигне съгласие по новия Закон за отбраната, той няма да бъде внесен в Народното събрание. Това каза министърът на отбраната Николай Цонев в края на дискусията по новия закон за отбраната. Според министър Цонев няма срок, в който да е решено този закон да бъде внесен в пленарна зала. Той обаче уточни, че приемането му не бива да се бави във времето. Николай Цонев каза още, че предложените на тази дискусия промени ще бъдат записани от експертите на министерството и предложени за обсъждане в Министерски съвет. Военният министър бе категоричен, че подобни дискусии ще бъдат инициирани отново.
Предложеният от Министерството на отбраната нов Закон за отбраната е от национално значение и по него не трябва да има партийни пристрастия. Това е закон с нова философия, като в него са отчетени всички социално-икономически промени, които са настъпили в страната през последните години, каза още министърът. По думите му новите моменти в този закон са включването на интегрирания модел и социалният пакет от мерки за военнослужещите – нещо с висока необходимост за мотивацията на военнослужещите. Според министър Цонев законът предвижда и включването в редиците на Българската армия на чужди граждани. Той допълни, че всички военнослужещи очакват този законопроект, защото той им дава сигурност.
В дебатите по новия Закон за отбраната има важни теми, които досега не са засягани и това доведе до изкривяване на образа му в общественото пространство. Това каза Бойко Ноев от Центъра за изследване на демокрацията по време на дискусията. Според Ноев не трябва да се чака приемането на нов Закон за отбраната. Бойко Ноев уточни, че членството на България в НАТО, ускорената професионализация на армията, както и необходимостта от регулирането на някои нововъзникнали отношения, налагат приемането на този закон.
Според ген. Аню Ангелов не се разбира правилно същността на интегрирания модел. Ген. Ангелов каза също така, че не може да се говори за приемането на нов закон за отбраната преди да има одобрена национална стратегия за сигурност. По думите му в проекта за такава стратегия е включено наличието на закон за национална сигурност, където се уреждат правомощията и функциите на отделните институции, ангажирани с националната сигурност. Това според него ще бъде причина за нови промени в закона за отбраната, веднага след неговото приемане, а това не е в интерес за закона.
За промените в Българската армия е необходим сериозен икономически анализ. Промените, предвидени в новия Закон за отбрана, ще отнемат повече от 15 млрд. лв. ресурси за по-малко от 10 години. Това каза д-р Велизар Шаламанов от Института по паралелна обработка на информацията (ИПОИ). По думите му, ако няма добре изготвена икономическа стратегия за необходимите ресурси в областта на отбраната и начина за тяхното изразходване, загубите на тези средства ще възлизат на 60-70%. Според Шаламанов в закона за отбрана трябва да залегне и форма на граждански контрол за доколко ефективно се изразходват средствата за отбрана. Според д-р Шаламанов в закона не е решен и проблемът за резерва. По думите му такова решение е създаването на Национална гвардия, която да може да изпълнява задачите по защита на населението при извънредни ситуации. По думите му сега действащата професионална армия е достатъчно скъпа и ангажирана, така че да бъде използвана за такива задачи. Според него без наличието на такава структура "ще се скъса връзката между обществото и армията и ще се лишат гражданските власти от възможността да се справят с извънредни ситуации.
За решаване на проблема с резерва се обяви и о.з. ген. Аню Ангелов. По думите му е необходим отделен закон за резерва.
Според Асен Агов, зам.-председател на парламентарната комисия по отбрана членовете на комисията имат нагласата този закон да бъде приет. По думите му обаче това е материя, в която трябва да се вникне по-дълбоко. Агов предупреди, че предстоят сложни дебати в пленарна зала по бюджета за отбрана и ако се избърза с приемането на новия закон за отбрана има риск от "потъване в дупката на несвършена работа".


Автор: Юлиан ХРИСТОВ

Go back BG Online