Тихомир Безлов: България е част от международните канали за цигари
(Фокус) - 2010/6/18
България е част от международните канали за цигари и говоренето по темата носи определен политически риск – надяваме се да предизвикаме политически интерес. Това каза Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията на кръгла маса "Оценка на заплахите от организираната престъпност", предаде репортер на Агенция "Фокус".
Пазарът на цигари е един много интересен феномен и за разлика от останалите пазари, цигарите са най-голямата щета за бюджета. Безлов посочи, че това е най-проверимият пазар, тъй като всички можем да излезем на улицата и да проверим или няма цигари. През 2008 година всички данни от международни компании са за нива на контрабанда между 8 - 12 %, докато средата на 2009 година нивото на контрабандата на цигари е 25%. Прогнозата през 2010 година е да се увеличава нивото на контрабандата. Такъв пример е Латвия с 46% нелегален пазар. Това, което научаваме, че в Австрия и Германия също има спад на легалните цигари и съответно нарастване на нелегалните.
Загубите на бюджета само от акцизи за 2009 година са били 440 – 530 млн. лв. За тази година е нереалистично да се очакват приходи от 2 млрд. лв. от акцизи и загубата от контрабандата на цигари ще бъде в размер на 700 млн. лв., което по думите е целият бюджет за образование. Той посочи, че през 2009 година през последните три месеца, е нараснал рискът от организирана престъпност. След като имаме 35 % - 44% свиване на легалния пазар, администрацията би трябвало да си задава въпроси, свързани с организираната престъпност и тяхното разпределение на национално и на регионално ниво. Какво се случва в тези региони, какво знаем, какво не и какво трябва да научим. На регионално равнище би трябвало местните представители на Агенция "Митници" да подават информация.

Автор: Десислава АНТОВА

Go back BG Online