Валери Димитров: В отношенията
(Фокус) - 2008/5/27
Председателят на Сметната палата Валери Димитров пред Агенция "Фокус"


Фокус: Г-н Димитров, на кръгла маса за сивата икономика казахте, че държавата прилича на нечестен футболен съдия, който рискува да ядоса и двата отбора. Какво имахте предвид?
Валери Димитров: Става дума за това, че се фаворизират определени участници на пазара. Т. е. държавата поначало не е справедлив и обективен доставчик на законност за всички. Това може да го проследите в дейността на доста държавни органи, както и на общински администрации. Това става заради факта, че публичната власт се стреми да бъде колкото се може по-свободна и безотговорна в своите действия и самата тя да не бъде обвързана от правила.
Най-типичният пример са сделките с общински и държавни имоти. Ако отворите Закона за държавната собственост, ще видите, че там практически няма правила, които да обвързват общинските и държавните органи. Тъй като няма такива правила, те действат по свое усмотрение. И затова има сделки, които са в рамките на закона, но всъщност е очевидно, че са изключително нецелесъобразни и във вреда на обществения интерес.
Проблемът е, че законът е направен така, че предоставя огромно усмотрение на органите на публичната власт и те могат да правят каквото си искат. Като не носят отговорност за своите действия.
Фокус: Едно повишаване на субсидиите за политическите партии ще реши ли проблемите с финансирането им и ще пресече ли връзките със сивата икономика?
Валери Димитров: Определено субсидията на политическите партии трябва да бъде многократно увеличена, защото това ги прави независими от сиви и черни спонсори.
Имаше един дебат във връзка с френския опит. Общо взето, има много по-добри модели от българския модел за финансиране на политическите партии. Трябва да се получава достатъчно висока по размер субсидия и да бъде ограничено влиянието на големи спонсори. Големите спонсори всъщност са големи кредитори, които след това искат възстановяване на кредита.
Фокус: Какъв трябва да e прагът за спонсорство?
Валери Димитров: В Унгария и Франция има въведени прагове – не повече от 20 000 – 30 000 евро за отделно спонсорство на политическа партия. Т. е. има ограничение. Като партиите правят определени фондосъбиращи мероприятия. Множество симпатизанти даряват средства. Но големият приход е от страна на държавата – т. е. на обществото и това са пари, които са им напълно достатъчни.
Могат да се слатаг прагове на разходите на една избирателна кампания.
Фокус: Имаме лимити колко може да струва една предизборна кампания.
Валери Димитров: Има лимити, но кажете доколко те се спазват и кой контролира това.
Фокус: Трябва ли да се ограничат плащанията в кеш, за да се ограничи сивият сектор?
Валери Димитров: В мометна няма законова норма – да се ограничи плащането с налични средства. Това е една стара идея. Аз също я подкрепям – че трябва да има законово ограничение за плащания в брой. Това е въпрос, на който трябва да се намери ясно решение.
Фокус: Да се върнем на аналогията, която направихте с футболния отбор. Кои са футболистите, които ще се ядосат на нечестния съдия?
Валери Димитров: Когато един съдия не е честен, и двата отбора го намразват. Той може да помогне на единия отбор, но когато помогне на другия, ядосва първите. Така се трупа омраза. Погледнете какво е състоянието в момента и какъв е рейтингът на българските институции – обществото мрази държавата, смята, че тя е нечестна и несправедлива по много причини. В отношенията с бизнеса наистина държавата трябва да бъде по-честна. Да насърчава лоялната конкуренция, конкуренцията по правилата, да не фаворизира и дискриминира едни или други участници на определени пазари.


В интервюто са използвани въпроси и на други медии.


Автор: Надежда БОЧЕВА

Go back BG Online