Д-р Велизар Шаламанов: Промени
(Фокус) - 2008/10/27
София. За промените в Българската армия е необходим сериозен икономически анализ. Промените, предвидени в новия Закон за отбрана, ще отнемат повече от 15 млрд. лв. ресурси за по-малко от 10 години. Това каза д-р Велизар Шаламанов от Института по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), който взе участие в обществената дискусия за новия закон за отбраната, иницииран от Института за изследване на демокрацията, предаде репортер на Агенция "Фокус". По думите на Велизар Шаламанов, ако няма добре изготвена икономическа стратегия за необходимите ресурси в областта на отбраната и начина за тяхното изразходване, загубите на тези средства ще възлизат на 60-70%. Според Шаламанов в закона за отбрана трябва да залегне и форма на граждански контрол за доколко ефективно се изразходват средствата за отбрана. Според д-р Шаламанов в закона не е решен и проблемът за резерва. По думите му такова решение е създаването на Национална гвардия, която да може да изпълнява задачите по защита на населението при извънредни ситуации. По думите му сега действащата професионална армия е достатъчно скъпа и ангажирана, така че да бъде използвана за такива задачи. Според него без наличието на такава структура "ще се скъса връзката между обществото и армията и ще се лишат гражданските власти от възможността да се справят с извънредни ситуации.
За решаване на проблема с резерва се обяви и о.з. ген. Аню Ангелов. По думите му е необходим отделен закон за резерва.


Автор: Юлиан ХРИСТОВ

Go back BG Online