Аналитичен доклад "Транспорт, контрабанда и организирана престъпност"
(Фокус) - 2004/8/18
Аналитичен доклад "Транспорт, контрабанда и организирана престъпност" ще представи Центърът за изследване на демокрацията през септември /ЦИД/. Това е първото за България изследване, което анализира участието на фирми от транспортния сектор – контрабандни практики. Докладът описва и анализира инфраструктурата на организираните престъпни групи, осъществява контрабанда на потребителски стоки и представя цялостна картина на престъпните полулегални мрежи, които участват в контрабандата на китайски и турски стоки. В доклада се прави нов прочит на данните за контрабанда на нефтопродукти и се описват различни схеми, чрез които магазините за безмитна търговия спомагат за контрабандния внос на цигари.


Go back BG Online