Днешното заседание на Парламентарната комисия "Станишев"
(Фокус) - 2009/9/18
БНР, "Преди всички"

Пламен Нунев, зам.-председател на комисията "Станишев", депутат от ГЕРБ

Водещ: Днес ще заседава временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев. Журналистите вече нарекоха тази анкетна комисия - комисията "Станишев". В обявения дневен ред е записано, че ще бъде утвърден проект на писма до членовете на Министерския съвет, областни управители и останалите първостепенни разпоредители с бюджетни средства, относно предоставяне на съответната информация, свързана със значими сделки, разходи и назначения, извършени в последната една година от мандата на кабинета "Станишев". Ще има и разглеждане на писмени становища и предложения на комисията относно това как точно да работи тя и каква да е методологиката. Със заместник-председателя на комисията "Станишев" Пламен Нунев, депутат от ГЕРБ ще говорим сега в "Преди всички". Добро утро, г-н Нунев.
Пламен Нунев: Добро утро на слушателите на "Хоризонт".
Водещ: Хващам се за думата "значими" сделки. И вие вероятно, както и вашият колега Стефан Мавродиев ще потвърдите, че се вторачвате към значимите сделки. Въпросът е обаче, когато получите тази информация от страната, как ще отсявате значимото от незначимото, защото за едно малко населено място всеки проблемен проект там е значим.
Пламен Нунев: Ами затова комисията е един специализиран орган на Народното събрание, който... Това е цитирано в член 1, алинея 2 от нашите вътрешни правила за работата. И ние на първото заседание, където миналата седмица структурирахме правилника, казахме, че ще поканим едни от най-добрите експерти, топ експерти, на които да възложим извършването на анализа, извършването на реда, установяването на начина на сключените сделки. Тъй като комисията е структурирана на паритетен принцип от 12 члена, от всяка партия по двама, а и краткият срок, който е...
Водещ: Той вече тече всъщност и съвсем е намалял.
Пламен Нунев: Да. Два месеца. Няма да има възможност да се справим във времето. Това, което е... Значи, ние днес провеждаме второто заседание на комисията. На него ще разгледаме този проект за писма... Но тук искам да кажа, че на първо място ние ще поискаме съдействие от премиера за предоставяне на съответната информация от съответните членове на МС, от министрите, от областните управители, и както казахте вие – от първостепенните разпоредители. Другото, което е важно, ще искаме информация от Министерството на финансите със значителните закононарушения, най-вече в областта на изразходването на бюджетния излишък. Всички знаем как 20 дни преди Коледа изчезнаха 2 млрд. от този бюджетен излишък. Информация за еврофондовете, разходите, сделките и назначенията. Такива ще бъдат изпратени до областните управители и всички останали първостепенни разпоредители с бюджетни средства. Другото, което представлява интерес е, че ние ще потърсим съдействие от главния прокурор...
Водещ: Да, това щях да ви попитам – дали ще получите информация и те по кои случаи работят?
Пламен Нунев: Точно затова, защото не е уместно да дублираме дейността си. Нашата основна цел, това, което казах в началото, е да направим един преглед на нещата, които са притеснителни, и за да няма дублиране на дейността. Целта ни е да подпомагаме дейността на правораздавателните органи, тоест, на прокуратурата.
Водещ: Това значи ли, г-н Нунев, че по случаите, по които има проверки и досъдебни производства, вие няма да обръщате внимание и ще оставите прокуратурата да ги разследва?
Пламен Нунев: Просто не е необходимо. Въпросът е, че те ще влязат в нашия доклад, в който ще бъдат направени изводи, ще бъде направен анализ, и ще бъде направена и оценка, тъй като това, което трябва да се знае е, че тези анализи могат да бъдат една сериозна база за промяна в начина на функциониране на институциите, на едни законодателни промени в посока на прозрачност и контрол върху харчовете, които се вършат.
Водещ: Ще имате ли време да свършите и това, защото всъщност това е най-важният въпрос. Както вече започна да става ясно, включително и чрез Закона за амнистията, включително и през други закони, закононарушенията са били съвсем законни и по-скоро е ставало дума за движение по ръба. Ще имате ли време точно това да огледате – кои закони са благоприятствали тези злоупотреби.
Пламен Нунев: Ще направим всичко възможно. Най-важно е да извлечем ние най-сериозната информация. И тук искам да кажа, че нашата комисия, да става ясно на слушателите, че започва да работи на пълни обороти. Между заседанията ние провеждаме и ще провеждаме работни срещи... И тук искам да споделя за един нестандартен подход, който комисията смята да прояви. В работен порядък ние смятаме да проведем такива срещи с разследващи журналисти, срещи с неправителствени организации. Давам пример – Центъра за изследване на демокрацията, които преди 20 дни организираха една дискусия и то в парламента, на която домакин беше Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. А темата на тази дискусия беше "Полицията в модерното общество – необходимост от промяна". "Отворено общество" и други неправителствени организации, които имат богат опит в тази посока. Не е необходимо ние да се занимаваме с някакво /.../, защото виждате, че нямаме време, и трябва да изведем значимите проблеми и стратегическите сделки, а не някакви дребни ведомствени харчения, с които трябва да се занимават според мен инспекторатите на отделните на отделните министерства.
Водещ: Институции... които както стана ясно – не работят добре. Какъв срок ще дадете вие на МС, областните управители, за да ви предоставят тази информация и да започне и анализът й?
Пламен Нунев: Ние в документа, който ще обсъдим следобед на заседанието, считаме, че един десетдневен срок, в рамките на десет дни, ще бъде достатъчен, за да може да се изведе информацията. А смятам, че в публичното пространство сравнително добре се отразява, че временната анкетна комисия към парламента започва работа, и считам, че институциите, към които ние ще отправим искания и питания, ще успеят да се включат в разумния срок, който ние предоставяме. Защото най-вероятно комисията ще поиска удължаване...
Водещ: Да, най-вероятно няма да ви стигнат двата месеца, както се и предполагаше.
Пламен Нунев: Най-вероятно няма да ни стигнат двата месеца.
Водещ: А ще има ли и междинни захранвания на прокуратурата с информация, ако докато правите анализ попаднете на случаи, които изглежда, че са нарушения на законодателството?
Пламен Нунев: Разбира се. В профилите на експертите, които ние ще поканим, това са юристи, това са икономисти, това са финансисти, а и между нас членовете на комисията има хора със сериозен експертен потенциал, така че там, където се установи своевременно, че има достатъчно данни за извършени престъпления, ние незабавно ще сезираме прокуратурата по подходящия начин.
Водещ: Казахте за втори път за експертите. Затова да ви попитам и има ли вече интерес, тъй като от изявления на г-н Мавродиев стана ясно, че сме в криза и на тях няма да им се плаща. Има ли вече хора, които искат доброволно да помогнат?
Пламен Нунев: Мога да кажа, че се водят такива разговори. Но... с подробности това ще стане ясно днес и на заседанието на комисията. Вие виждате, че нашата комисия работи съвсем открито, присъстват всички медии. Затова и въпросите след заседанието са по-малко, защото на вас журналистите ви става ясна посоката, в която работи комисията.
Водещ:Винаги е така. Когато има информация, нещата стоят по-добре, да.
Пламен Нунев: Аз вчера съм бил на такава работна среща с експерти. Но за да не казвам имена предварително, за да бъде коректен, на днешното заседание, на следващото, вече ще станат ясни и имената. Надявам се водещите специалисти, с които ние водим разговори, да дадат своя принос и като усилия, и да отделят от свободното си време. Тоест, както каза и председателят на нашата комисия г-н Мавродиев, да се трудят pro bono.
Водещ: Ще видим. Последен въпрос, г-н Нунев. Стана ясно, че ще приемате и сигнали от граждани. Как ще процедирате с тях?
Пламен Нунев: Разбира се, че ще бъдем отворени и открити към гражданите. Изискването е сигналите да не са анонимни.
Водещ: Там въпросът със значимостта как ще бъде уточнен?
Пламен Нунев: Всеки сигнал ще бъде разглеждан, на комисията. И това, което казах, ако не са значими сигналите, представляват...
Водещ: Ще ги препращате към инспекторатите.
Пламен Нунев: Точно така. Ще ги препращаме към инспекторатите, но в някои от тях може да има и данни за престъпление. Така че ние ще ги пренасочваме в зависимост от приоритета, който е.
Водещ: Ако правилно ви разбирам, ще се отдадете повече на работа в тази комисия, отколкото в пленарната зала. Ще смогнете ли?
Пламен Нунев: Аз казах и в началото, че комисията започва да работи на високи обороти и може би с всяка следваща седмица заседанията ще бъдат по две, по три. Но и много е важна оперативната работа, която трябва да вършим между самите заседания, а по време на заседания на самата комисия да утвърждаваме и да извеждаме нещата, които са произтекли от тези работни срещи. Аз усещам и желанието на членовете на комисията да работят ефективно в тази посока.
Водещ: Много е рано за този въпрос, но все пак да ви попитам. Имате ли усещането, че ще можете консенсусно да приключите, при положение, че ще проверявате заедно с хора, които твърдят, че няма нарушения и няма нужда от тези проверки?
Пламен Нунев: Считам, че всички членове на комисията ще се включат активно. Макар че представителите на БСП на първото заседание не присъстваха. Самата теза, която се лансира, че ГЕРБ се занимава само с "лов на вещици" и "разпъване на кожа", е фалшива. Защото от последните проучвания над 90% от хората очакват да покажем какво се е случило с управлението и харчовете на публичните средства.
Водещ: Така е. Всички го очакваме. Надявам се, че ще можем да получим тази пълна картина благодарение на тази комисия. Пламен Нунев, заместник-председател на комисията "Станишев". Днес комисията заседава, за да почне вече активната работа по проверки на сделки със съмнение, че са нанесли щети на държавата през последната година на кабинета "Станишев".


Go back BG Online