В България можем да говорим за системни типове корупция, според Тихомир Безлов
(Фокус) - 2009/6/16
Тихомир Безлов, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията

Водещ: Корупцията в МВР. Наивно ли е да си мислим, че тя може да бъде овладяна? Така или иначе днес точно проблемите на превенцията на корупцията в МВР и ролята на неправителствените организации ще бъдат обсъждани на една специална кръгла маса. Добро утро казвам сега в "Преди всички" на г-н Тихомир Безлов, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията.
Тихомир Безлов: Добро утро.
Водещ: Г-н Безлов, нека очертаем параметрите на понятието корупция в МВР в началото на нашия разговор.
Тихомир Безлов: За корупция бихме могли да говорим от най-ниските етажи – сержанти, патрули, стигайки се до директори и дори министри в тази система.
Водещ: Според Вас, кой е по-същественият, да, аз исках да стигнем и до този момент всъщност, дали можем категорично да разграничим тези различни нива на корупция в МВР? Високо ниво, условно казано, разбира се и ниското ниво. И кой е по-значимият на този етап?
Тихомир Безлов: За съжаление в България можем да говорим за система. Т. е., за системни типове корупция. Ние имаме шанса да участваме в едно европейско изследване за корупцията и организираната престъпност и МВР и вътрешните министерства, съответно прокуратурите са част от нашата тема. И това, което виждаме в сравнение с останалите 27 страни, че България е в най-засегната група страни, като Румъния, ако щете дори Гърция, където нещата започват от най-ниското ниво и продължават до най-високото, където е свързано с политическа протекция и клиентелизъм. Така, че не можете да имате корупция на ниско ниво, без да имате, масова корупция на ниско ниво, без да имате по вертикалата на средно, на високо ниво, защита, съответно политическа намеса и т. н. Пак казвам, за съжаление България е в тази група на 5-6 страни, които можем да кажем, че на всички нива и то на много места нещата са тотално инфектирани.
Водещ: Това може би даже предопределя отговора на следващия ми въпрос. Достатъчно често ли, според Вас, системата на МВР се прочиства от корумпирани служители, защото периодично до нас, медиите, достигат едни съобщения за уволнени служители заради корупция?
Тихомир Безлов: Това е една дълга тема, защото, имайте предвид, че МВР не е някакъв остров, специален. МВР е част от цялата ни среда. Става дума за министерства, като се започне от строителството е се стигне до здравеопазването. Навсякъде виждате, имате лошо функционираща система, съответно решаване на лошото функциониране с различни корупционни инструменти. Сравнявайки се с други европейски страни, ние виждаме как сме имали страни, в които е имало такава системност на корупцията, говорим в случая за полицията само, на ниско ниво, например. Имало е периоди, в които във Великобритания, например, са уволнявани цели отдели по стотин човека. Подобна ситуация имаме в Италия от началото на 90-те години. Т. е., в един момент, когато обществото, развитието на икономиката достигне до такова равнище, че тези системи сте превръщат в тежък проблем, самата икономика, политическа класа започват да се опитват да ги нормализират. За съжаление ние сме много далече от този момент.
Водещ: Да. Но казвате вие, МВР не стои толкова зле на общия корупционен фон в нашата страна?
Тихомир Безлов: Не бих казал, че можем да правим сравнения по-добре, по-зле. МВР е просто част от средата. Ние, когато се занимаваме с анализ на причините,защо се случва, да кажем на ниско ниво такова масово явление като, примерно обикновен рекет на улицата по отношение на Пътна полиция или по отношение на Криминална полиция, а ние виждаме, че подобни мотиви, като да кажем в Румъния, Полша, в Гърция, ако искате, подобни мотиви като ниски доходи ги срещаме във всички тези страни. Представете си, щом в Гърция полицаят казва, че взема, защото доходът му е нисък, какво остава за страни от нашата част от таблицата.
Водещ: Да. Но между другото всички си спомняме, когато вървяха полицейските протести, а след това, когато беше създаден този нов полицейски синдикат, между другото една от заявените публично цели беше освен чисто социални придобивки, увеличение на заплатите, ставаше дума и за борба срещу корупцията в системата.
Тихомир Безлов: Имайте предвид, че обикновеният полицай, той бих казал, че разлика, да кажем, от някои страни в Латинска Америка или в Азия, той продължава все пак на ценностно ниво да получава дохода си от корупционни сделки. Като цяло бихме казали, че въпреки масовостта, тя не е /.../, да речем 70 процента от състава. Това, да. Той може да прави някакви компромиси, да кажем и т. н., но като цяло съвсем сто процентова корупция във всеки и при всеки в никакъв случай не бива да говорим. И всъщност, когато тези полицаи говорят за промени в системата за вътрешен контрол, системи за контрол върху това явление, те освен всичко друго имат предвид, че в България, подобно на много страни от източна Европа и южна Европа продължаваме да нямаме система във Вътрешното министерство, която да награждава тези, които работят ефективно. Т. е., ефективното поведение не се награждава в системата. Вие получавате повишение обикновено заради някакви роднински или политически контакти. И това всъщност превръща системата в абсолютно неефективна. Неефективна, както по отношение на целите срещу престъпността, превенцията и т. н., така и по отношение на контрол вътре в себе си. Вие като нямате никакъв шанс да покажете, че си вършите работата, както трябва и спрямо това получавате нещо, вие, естествено, нямате мотивация да работите нормално.
Водещ: Добре, какви трябва да бъдат механизмите? Ясно е Вашето мнение, че няма такъв ефективен механизъм, нито добра мотивираност на полицаите, макар и с нежелание да не се възползват от възможностите, които предлагат различни корупционни схеми.
Тихомир Безлов: Колкото и да е парадоксално, в края на това управление се появи един опит да се рационализира системата. Т. е., полицейските структури да получават ресурси в зависимост от натовареността си и от ефективността си. Т. е., да нямате градове, в които имате 5-6 пъти повече полицаи на глава от населението, малки градове /.../ и обратното в най-големите да имате абсолютен и тотален дефицит на човешки, технологични и финансови ресурси. Т. е., тази стъпка не е да се намерят някакви ясни количествени критерии, които да оценяват поведението на полицаите, като че ли за първи път бяха направени в рамките, бих казал, на последните 19 години. следващата стъпка, това, което сме го виждали в такива страни, за които стана дума, във Великобритания, в САЩ, където има цели отдели заразени. Изисква един масиран вътрешен контрол, постоянен, систематичен, а не епизодичен и фрагментарен, както се получава в момента. Вероятно това няма да доведе до решаване на проблема цялостно, но би било една добра основа, хората да знаят, че има система, че има последици, от това, че Вие нарушавате правилата драстично.
Водещ: Ако Вие оценявате положително една подобна политика или опити за подобна политика, имате ли надежди, че ще бъдат продължени по-нататък? Каква е гаранцията? Всъщност няма, вероятно?
Тихомир Безлов: Много е важно де се види какво ще се случи със следващия екип, който попадне в МВР. Дали той ще използва тези критерии в момента, които са направени, които са рационални от моя гледна точка? И, разбира се, те трябва да се дискутират. Според мен, много неща там са омекотени с цел, за да се избегнат крайности в пренареждането на ресурсите в МВР. Но, според мен, това е единствения модел да рационализират и да се откажат от този клиентелно-политически модел, просто да имате рационални критерии, количествени, колко са Ви престъпленията, каква Ви е разкриваемостта, каква е ефективността на хората Ви и т. н. Съответно контрол над тези хора и де се вижда къде има аномалии, къде хората, действително, не вършат дейността си хубаво заради личния си интерес. Тогава, общо-взето, има много добре измислени системи по света, особено при съвременните технологии, много от старите проблеми са решими.
Водещ: Да видим дали ще бъде въведен подобен рационален подход при решаване на проблемите в системата на МВР и по-конкретно тези, свързани с различните корупционни схеми и модели. Благодаря за това мнение, изказано в ефира на "Преди всички" на Тихомир Безлов, анализатор в Център за изследване на демокрацията преди днешния форум по проблемите на превенцията на корупцията в МВР и ролята на неправителствените организации.


Go back BG Online