Гражданите и бизнесът оценяват, че корупцията в страната намалява, според проучване
(Фокус) - 2009/12/7
Към октомври 2009 г. се наблюдава спад в корупционния натиск от страна на администрацията върху населението и бизнеса, но равнището на корупция остава относително стабилно за последните три години. Това сочат резултатите на Центъра за изследване на демокрацията и Витоша рисърч от Системата за монитоинг на корупцията в редовното годишно изследване на корупцията в България за 2009 г.
Гражданите и бизнесът оценяват, че корупцията в страната намалява. При бизнеса тези нагласи са най-силни за последните десет години и са съчетани с намаляване на неговата податливост към корупция. Равнището на корупция сред населнието остава неприемливо високо – за последната година всеки четвърти българин е трябвало да даде подкуп, за да може да получи дадена усуга. Това е сигнал, че корупцията е навлязла толкова дълбоко в обществената тъкан, че се приема за нещо нормално – факт, който прави противодействието още по-трудно.
Наблюденията в динамиката на корупцията в България през 2009 г. потвърждават изводите от последния доклад за оценка на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България (публикуван през февруари тази година), че основно предизвикателство пред антикорупционната политика на България през 2009/2010 г. е практическата безнаказаност на корупцията и организираната престъпност във високите етажи на властта. Противодействието на политическата корупция може да бъде ефективно само с политически мерки, основани на работещи механизми за вътрешен и външен политически морал – политическа воля за разкъсване на олигархично-корупционните обръчи от фирми и отвоюване на държавата от криминалните мрежи.

Go back BG Online