Кръгла маса "Енергийна диверсификация и енергийна сигурност" се провежда в столицата
(Фокус) - 2009/10/5
Оригиналният текст може да бъде намерен тук

София. Едно ново правителство е чудесен момент да се направи преглед на политиката и смяна на посоката й, ако е необходимо. Това каза Едуард Чау, главен експерт по програма за енергийна и национална сигурност на кръгла маса "Енергийна диверсификация и енергийна сигурност", предаде репортер на Агенция "Фокус".
Според Чау – големите проекти не могат да заместят малките политики и е необходим набор, портфолио от малки решения в областта на енергетиката. Успехът зависи от управление на риска и възможностите, каза той.
Основните предизвикателства пред българския енергиен сектор, според Центъра за изследване на демокрацията, са - липса на прозрачност и наличието на висок корупционен риск, неравностойни условия на участниците на пазара, силни местни и чуждестранни лобита, противопоставящи се на диверсификацията, липса на механизми за отчетност, липса на системност за събиране на данни.
За последните десет години износът и вносът на енергия формира съответно средно 12 % (16 % през 2008 г.) и 21 % (22 % през 2008 г. ) по данни на БНБ за крайната употреба на износа и вноса.
Всяка четвърта обществена поръчка се сключва в енергетиката, което го прави един от най-големите сектори, изразходващи пари на данъкоплатците.
Възможни препоръки за действия за преодоляване на идентифицираните предизвикателства са – преразглеждане и приемане на националната енергийна стратегия 2020, осигуряване на диверсификация, увеличаване на прозрачността и отваряне на пазара за всички заинтересовани инвеститори, установяване на процес на вземане на решения, основаващ се на данни, заемане на активна позиция относно инициативите на ЕС.

Автор: Веселина ЙОРДАНОВА

Go back BG Online