Индексът на скритата икономика
(Фокус) - 2008/12/3
София. Индексът на скритата икономика в България за 2008 г. бележи продължаващ слаб спад. Спадът е в резултат на намаляване на скритата икономика в измерваните проявления – укриването на обороти, труд и данъци. Това стана ясно по време на кръгла маса "Сивата икономика в България по време на икономическата криза", предаде репортер на Агенция "Фокус". За сравнение през 2002 г. той е бил с 40 % по-висок. В противоположна посока се движат равнищата на възприятие на бизнеса за съществуването на скрита икономика, които нарастват от 2006 г. насам.
Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията заяви, че факторите - причина за това са растящото недоверие към институциите, засилената конкуренция, усещане на задълбочаващата се световна икономическа криза. Очакванията са в бъдеще за увеличение на скритата икономика в социалната, икономическата и престъпно-олигархичната зона. В социалната зона това е свързано с повече натурално производство за собствено потребление. В икономическата - с увеличение на натиска върху доходите и оттам реакция, свързана с укриването им. При престъпно-олигархичната зона рисковете са свързани с увеличаване на разходната част на бюджета при недостатъчно добър контрол на обществените поръчки


Автор: Веселина ЙОРДАНОВА

Go back BG Online