Гергана Грънчарова: По всичките шест показатели се наблюдава напредък
(Фокус) - 2007/3/29
Гергана Грънчарова, министър по европейските въпроси пред Агенция "Фокус"

Фокус: Министър Грънчарова, кабинетът одобри доклада за изпълнение на критериите за напредък на страната ни, определени от последния мониторингов доклад на Европейската комисия, в кои области сме отбелязали напредък?
Гергана Грънчарова: Това е първият принос, който България прави в групите въпроси, в които е наблюдавана вече като държава-член на ЕС. В този смисъл трябва да се подчертае, че информацията, която Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, са предоставили е изчерпателна, коректна и с подчертана самокритичност от гледна точка на това, че ние адресираме не само и не единствено към диалога с ЕК, но и завишените очаквания от българското общество. Разбира се, шестте показателя, по които българските институции трябва да покажат прогрес, са изчерпателно визирани още в решенията на ЕК от септември миналата година. Те са, струва ми се, и обществено известни и у нас. Най-общо могат да бъдат групирани в теми, касаещи съдебната ни система от една страна и тази група въпроси се третират от конкретни стъпки, които Министерство на правосъдието предприема и съответно въпроси, твърде чувствителни за българското общество, свързани с организираната престъпност и корупцията. Тук вече решаваща роля имат колегите от Министерството на вътрешните работи. Безспорно е, че в този период, който е обект на отчитане - от началото на октомври до края на март се случи четвъртата поправка в Конституцията, която е залегнала и в първия показател. Има конкретни стъпки, които са предприети по останалите показатели и всички те са намерили свое място в доклада, който Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи са изготвили. Изводът от доклада на този етап е, че пред нас все още предстои много работа. Към всяка критична точка, отбелязана от нашите партньори от ЕК, ние ще прибавим и своята собствена самокритичност, за да адресираме и най-малката забележка точно, коректно и изчерпателно. Въпрос на наша отговорност е да си определим механизмите за тяхното преодоляване.
Фокус:Вече като член на ЕС можем ли да разчитаме на помощ от страна на нашите европейски партньори във връзка с областите, в които сме по-изостанали?
Гергана Грънчарова: Във всеки един случай става въпрос за процес, който е свързан не само с наблюдение, но и с едно много засилено сътрудничество между нас и нашите европейски партньори за адресиране на конкретните въпроси от взаимен интерес. Този механизъм е нов както за България, така и за самата Европейска комисия и за държавите-членки на ЕС. От тази гледна точка и двете страни са еднакво мотивирани, за да покажат, че той е работещ и прозрачен. Смятам, че ЕК прояви изключително висока степен на съдействие за избора на най-правилните форми за адресиране на конкретните въпроси.
Фокус: Вие отбелязахте критичните точки от доклада, кои са областите, в които бележим напредък?
Гергана Грънчарова: По всичките 6 показатели се наблюдава напредък и той е много коректно отразен в доклада, който е изготвен от ресорните министерства. Това е българският принос - оттук насетне предстои конкретна проверка от страна на експерти от ЕК, която ще се осъществи от 11 април и очакваме през юни ЕК да излезе със своя доклад. Важно е, че този доклад адресира не само конкретните стъпки, аз мисля, че той е една много добра стъпка напред по посока едно по-усъвършенствано на напредъка на България вече по европейски критерии. Ние ще имаме и заселен мониторинг по приложение на конкретни законопроекти, които станаха факт - такива закони като административно-процесуалния кодекс и съдебно-процесуалния кодекс и от тази гледна точка е много важно, че въпроса не се изчерпва само с приемането на конкретни законодателни актове, но и с много професионална проверка и контрол върху самото приложение. Точно поради тази причина ми се струва, че е изключително важно обществото да възприеме работата в проблемните области като процес, които няма формален край, процес в който работата на администрацията е здравословно да бъде под натиска както на обществения интерес, така и на вниманието и нетърпението нещата да се случват. Точно затова смятам, че и Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието са в максимална степен мобилизирани и мотивирани в един период да покажат реално усъвършенстване в проблемните области.
Фокус: Какво предстои оттук нататък?
Гергана Грънчарова: Оттук нататък предстои изпращане на самия текст на ЕК и съответно на базата на информация и проверка тук на място техен собствен доклад. Следващият доклад от страна на ЕК ще бъде след 6 месеца, а България отново ще докладва по реализирания напредък след една година т.е. догодина по същото време. Важно е, че е търсена обективна оценка на свършеното. Нещата не са оставени в сектора само на самата администрация, пример затова са конкретни преведени изследвания на неправителствени организации. Например в доклада е включено изследване на Центъра за изследване на демокрацията от януари тази година в сферата на антикорупцията сред бизнеса, както и изследване на организацията "Прозрачност без граници" от края на 2006 година, който показва преобладаващо обективни оценки за работа в администрацията, предоставянето на услуги и информация на гражданите и бизнеса. Все още сме далече от този процес, но е наистина важно продукта, който предоставяме на вниманието на ЕК да е добре оформен, съдържателен, какъвто струва ми се, че е.


Автор: Румяна ШУМКОВА

Go back BG Online