Все още една пета от икономиката е скрита
(Иконом. живот) - 2003/12/24
Около 20 на сто в БВП за ноември се пада на скритата икономика. Tова сочат данни от изследване, осъществено от агенция "Витоша ричърс". Намалението за година е с около 9 на сто.Това показват пък резултатите, които са част от по-голям проект за проучване на динамиката на т.нар. неформална икономика през тази година, осъществяван от Центъра за изследване на демокрацията и "Коалиция 2000". Въведените в началото на годината административни мерки са довели до този спад и се дължи най-вече на въведената от кабинета задължителна регистрация на трудовите договори. Така през първите три месеца на годината индексът на скритата икономика рязко спада. През април бе крайният срок за регистрация на вече сключени трудови договори. През следващите месеци обаче индексът започва, макар и слабо, да се повишава.
Един от изводите е, че правителството не компенсира работодателите за изтърпените от тях принудителни мерки и над 40-те хиляди проверки, извършени от инспекторите. То не облекчи социалноосигурителната тежест, както беше обещало. В същото време разходите за социално осигуряване на работниците у нас са едни от най - високите сред страните от Централна и Източна Европа.
Изводите от изследването потвърждават, че през годината намалява единствено тенденцията на наемане на работници без трудов договор. За сметка на това след март се разрастват на практиката скрити клаузи в трудовите договори, недокументирани продажби и укриване на печалби.
Изследването показва още, че предприемачите определят като бариера номер 1 пред бизнеса нелоялната конкуренция. На второ място е посочен размерът на данъците, а на трето - престъпността. Едва след това идват трудностите, предизвикани от лицензионните режими, достъпът до финансиране и корупцията в администрацията. Според авторите на изследването с непоследователната си политика правителстовото дава сигнал на бизнеса*, че правилата не важат еднакво за всички, което демотивира предприемачите да ги спазват.
Чуждестранните инвеститори в България смятат, че проблемът с икономическата и криминалната престъпност в страната продължава да стои на дневен ред и пречи на собствениците на компании да планират разширяването на бизнеса си, е мнението на изпълнителния директор на БИБА. За последните пет- шест години шефовете на големите компании са успели да се преборят до голяма степен с корупцията и слабата дисциплина в собствените си предприятия, но бездействието на властта спрямо престъпните групировки създава много проблеми пред конкурентоспособността на фирмите и нормалното им развитие.


Автор: "Икономически живот"

Go back BG Online