Експерти написаха доклад по поръчка на президента за икономиката ни до 2010-а
(Netinfo) - 2005/1/20

Според заключенията опасенията, че въвеждането на еврото в България ще доведе до рязък скок на цените, са до голяма степен преувеличени

Разпространението на корупцията и липсата на бърза и безпристрастна съдебна система са сред най-сериозните проблеми пред страната, откроени в доклада "България 2010: икономическите предизвикателства", изготвен от експерти и представители на неправителствени организации по поръчка на президента Георги Първанов.
Равнището на безработицата у нас е все още твърде високо, а през следващите години особено внимание трябва да се обърне и на реформите в областта на пенсиите и социалното осигуряване, посочват авторите на документа.

Според тях българската икономика още не е достатъчно конкурентоспособна, затова се предлага създаване на стратегия за повишаване конкурентоспособността на икономиката, както и на специализирана институция за нейното прилагане, информира БНР.

Опасенията, че въвеждането на еврото в България ще доведе до рязък скок на цените, са до голяма степен преувеличени, се казва още в доклада.

Експертите препоръчват изготвяне на комплексна дългосрочна стратегия за развитие на региона, която да свърже процесите на присъединяване към ЕС и практиката на регионалното сътрудничество, допълва Би Ти Ви (bTV.bg).

Редица сектори на българската икономика, сред които са енергетиката, транспорта и комуникационната инфраструктура, ще трябва да се "отворят" за по-активна инвестиционна политика.

Състоянието на пазара на труда у нас показва ниска степен на използване на трудовите ресурси, се казва още в доклада.

Основна цел на представения доклад е да бъдат идентифицирани главните икономически предизвикателства, свързани с интегрирането на България в ЕС, обясняват от "Дондуков" 2.

Сред авторите на документа са представители на Центъра за икономическо развитие, Икономическия институт на БАН, Института за икономика и международни отношения, Фондацията за приложни изследвания и комуникации, Центъра за изследване на демокрацията и УНСС.

Общата редакция на текста е осъществена от президентския съветник проф. Димитър Иванов, секретаря на Първанов по икономическите въпроси Ивайло Калфин, зам.-ректора на УНСС доц. Пламен Орешарски и доц. Николай Неновски, също от УНСС, който е и член на управата на БНБ.

Докладът ще бъде представен и дискутиран на конференция, която ще се състои в неделя, 23 януари, от 10 ч. в зала 8 на НДК.

За участие в дебатите са поканени представители на научните среди, президентската администрация, държавните институции и политическите партии, синдикатите, работодателските организации и бизнеса, неправителствения сектор, дипломати.

В рамките на конференцията е предвидена дискусия по следните теми:

- Предизвикателствата пред макроикономическото развитие,
- Изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието,
- Социални аспекти на икономическото развитие в средносрочна перспектива,
- България на Балканите и в ЕС.

Специален гост на конференцията е проф. Едуард Хохрайтер, главен съветник и ръководител на звеното за икономически изследвания на Австрийската национална банка, който ще говори за икономическите предизвикателства на присъединяването към ЕС през погледа на "старите" страни членки.Go back BG Online