България е на 39-то място по к
(Netinfo) - 2008/5/15
На пресконференция на Центъра за изследване на демокрацията вчера бе обявено, че тази година България за трети път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – IMD World Competitiveness Yearbook 2008:

Годишникът на световната конкурентоспособност 2008 на IMD (International Institute for Management Development). През 2008 г. конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 55 водещи световни и регионални икономики, колкото бяха и предходната година. Тази година България заема 39-то място, с две позиции по-напред от предходната 2007 г., пред страни като Италия, Румъния, Гърция, Украйна, Турция, Полша и Хърватия. Класацията оценява международната конкурентност на България по това как работи икономиката (макроикономическа оценка на конкурентоспособността); как работи правителството; как работи бизнесът; и с каква инфраструктура разполага (като тук освен базовата инфраструктура се включва и технологичната и иновативна инфраструктура, здравеопазването и образованието). България има най-висок резултат във втората група от фактори – ефективността на правителството (29-то място в сравнение с 38-мо за 2007), за разлика от миналата година, когато най-добри резултати показа ефективността на икономиката (спад от 31-во място през 2007 на 38-мо място през 2008). Ефективността на бизнеса е оценена по-високо в сравнение с предходната година (на 48-мо в сравнение с предпоследното 54-то място през 2007 г.), а по отношение на инфраструктурата няма промяна – България е класирана на 41-во място сред 55-те участници – същото като миналата година. България заема по-добра позиция и в класацията на страните с по-малко от 20 милиона души население. През 2008 г. тя се нарежда на 24-то място (пред Гърция и Хърватия), в сравнение с последното 26-то място от 2007 г. /БГНЕС

Go back BG Online