Предстои създаване на Регионална иновационна стратегия за Югозападен район
(Netinfo) - 2007/5/30
Основната й цел е да подпомогне създаването на иновационен потенциал на Югозападния район за превръщането му в модел за регионална икономика, основана на знанието и задвижвана от иновациите.

Първият район в България, който през 2004 г. разработи своя Регионална иновационна стратегия бе Южният централен район. През 2005 г. стартира работата по създаване на регионални иновационни стратегии в още 4 региона.
Инициативата за разработване на такава стратегия в Югозападен район се подпомага от генерална дирекция Предприятия на Европейската комисия. Осъществява се от международен консорциум с членове: фондация Приложни изследвания и комуникации, координатор на проекта; Център за изследване на демокрацията (ЦИД), чуждестранни университети и фондации.
Подготвителната работа за разработване на стратегията е в заключителната си фаза, стана ясно на конференцията ?Регионални иновационни стратегии в България ? основа за добро управление на средствата от европейските фондове, чийто организиратор бе фондация Приложни изследвания и комуникации в сътрудничество с Областна администрация на София град, Център за изследване на демокрацията и Сдружение на Югозападните общини. Тя се проведе на 29 май в София и бе посветена на ролята на регионалните иновационни стратегии (РИС) при изграждането на капацитет за работа с финансовите инструменти на кохезионния и структурните фондове на ЕС.
Във фокуса на конференцията бяха анализите на иновационната среда в Югозападния регион, възможностите за финансиране на регионално равнище, предвидени в структурните фондове и съответните оперативни програми: Конкурентоспособност, Регионално развитие, Развитие на човешките ресурси, както и политиката на банките в подкрепа на проекти към структурните фондове. Информацията бе представена от Министерството на икономиката и енергетиката. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Сдружението на югозападните общини и Токуда Банк.


Go back BG Online