Българите определят политическата корупция като основния проблем на страната ни, сочи доклад
(Инфорадио) - 2007/4/23
Политическата корупция остава практически безнаказана, е основният извод от Осмия годишен доклад за оценка на корупцията, представен от Центъра за изследване на демокрацията. Миналата година страната ни е ощетена с един млрд лв от корупционни практики при обществените поръчки, с 800 млн лв при замяната на земи и управлението на държавна собственост, с близо 400 млн лв от контрабанда през безмитните магазини.

Изследването показва, че сред населението и бизнеса в България се засилват нагласите, че политическата корупция се увеличава. По-вероятно да пострадаш в катастрофа, отколкото да бъдеш наказан за даване или за получаване на подкуп, посочват от Центъра за изследване на демокрацията. Скритата икономика остава голям потенциален източник на корупционни плащания.

Равнището на корупцията у нас е съпоставимо с нивото й в други страни-членки на ЕС като Италия, Словакия, Латвия, Литва, Чехия и по редица показатели е по-ниско от страни като Гърция, Полша и Румъния.

Go back BG Online