Контрабанда
(Тема) - 2004/4/24
От итал. Contrabanda от лат. contra - против, и bando - средн. лат. bannum - забрана) 1. Внасяне през граница на забранени стоки, 2. Продаване на такива стоки или на стоки, които подлежат на облагане, без да се плаща митото, 3. Така продаваните стоки, т.е. контрабандирана стока, 4. Всичко, извършено без позволение, за което се иска разрешение, 5. прен. Тайно, замаскирано прокарване на идеи, тайно прокарани идеи.
Според Коалиция 2000 контрабандата е главен източник на доходи на организираната престъпност. В Югоизточна Европа контрабандата възниква в края на Студената война. "Пресичането на трансграничната престъпност в страната би било невъзможно без решителното противодействие срещу системната корупция в рамките на правозащитните и контролиращите органи. Огромна част от престъпленията и нарушенията при вноса и износа на стоки, наркотици и оръжие, както и при трафика на хора, се извършва с престъпното съдействие на служители на митниците, НС "Гранична полиция", както и на други държавни структури, осъществяващи контрол при границите и във вътрешността на страната. корупционните вериги са част от системната контрабанда или т. нар. контрабандни канали, а средствата за подкупване на държавни служители представляват "производствени разходи" за шефовете на контрабандата". Това е записано в доклад на Коалиция 2000.
Известно е, че не могат да бъдат определени нито точните параметри на контрабандата, нито мащабът на корупционните практики. Има обаче косвени индикатори - наличието на определени стоки на пазара, които могат да се съпоставят лесно с официалната митническа статистика за внос и износ на същите артикули. Отскоро са осветлени и отчасти и "ценоразписи" на корупционни услуги, както и обемите и стойностите на осъществяваните контрабандни сделки и операции. Необяснимо е само защо след като митничари, на които държавата е плащала, за да не допускат влизането на контрабандни стоки, признават, че са получавали допълнително възнаграждение за "услугата", не се проверяват от прокуратурата. Има следствие, но то е срещу онези, които са превозвали въпросните контрабандни стоки. Обяснение няма дори шефът на парламентарната комисия по корупция Коста Костов, според който "корумпиран е този, който краде", а за контрабандата трябва да се произнесят съдът и полицията.


Автор: "Тема"

Go back BG Online