Интервю с Димитър Калчев
(Radio Net) - 2002/12/1


Водещ Виктор Николаев:
Добър ден на министъра на държавната администрация г-н
Димитър Калчев. Здравейте.
Димитър Калчев:
Здравейте, и на вашите слушатели, здравейте.
Водещ:
Г-н Калчев, преди да ви попитаме за нещата, свързани пряко с
работата ви, нека да уточните, знам, че ще е за пореден път, но
и пред нашата аудитория, оставате ли в правителството, защото
на два пъти от оставката на г-н Паскалев насам се появяват
прогнози, "Министър Калчев си отива" - и такива заглавия сте
видели, нервите ви са опънати докрай и т.н.?
Д. Калчев:
Видях заглавието, което е в "168 часа", и то на заглавна
страница, много внимание са ми отделили. Но искам да ви кажа, че
няма нищо вярно, и това пак е творение на някой болен мозък.
Просто не знам откъде се получава информация и ако мога, бих
станал един инициатор... журналистите нека да се позаинтересуват
откъде "168 часа" има тази информация, след като аз никога не
съм давал такива изявления. Оставка не съм подавал.
Министър-председателят също беше изненадан. И в крайна сметка
тичам и си върша работата дотолкова, доколкото мога, тъй като
вие знаете, че само след една или след две седмици вероятно ще
се приеме стратегията за... националната стратегия за електронно
правителство.
Водещ:
Да, аз ще ви попитам и за това. Доволен ли сте... в
публикацията се прави връзка между вашата съвместна работа с
главния секретар на Министерския съвет Севдалин Мавров. Твърди
се, че се дублират вашите задължения в известен смисъл, че сте в
изолация, че нервите ви са опънати докрай. Нищо вярно ли няма
абсолютно в тези неща или са верни неща, но в други контекст?
Д. Калчев:
Аз мисля, че дори и да има някакви пропуски в работата, те
не са съществени. И общо взето, разделението е толкова, как да
кажа, категорично, че не може да има никакво застъпване на
функции и задължения. Това, че Министерството на държавната
администрация не е обособено като министерство, може би има своя
смисъл, тъй като по този начин министърът на държавната
администрация може да има възможност да ползва възможностите и
работата, и помощта на други дирекции, които са в системата на
Министерския съвет, без да бъдат те обособени към министъра на
държавната администрация. Искам да кажа, че дирекциите, с които
оперира и борави министърът на държавната администрация, и тези,
с които борави и оперира главният секретар, са абсолютно
различни, разделени и никакво припокриване не може да става.
Това може да го твърди само човек, който не познава вътрешната
структура и организация. Може би някои неща са останали, така,
как да кажа, в ничието пространство поради това, че предният
министър-председател г-н Иван Костов в последните 2 години беше
едновременно и министър-председател, и министър на държавната
администрация. Та някои неща още не са достатъчно добре
разграничени, но това не е причина за конфликти и това не може
да попречи на работата. Казвам го категорично, защото ние вече
почти две години работим и нямаме... Не са това трудностите,
които възникват в ежедневната работа. Трудностите са от съвсем
друг характер - от бюджетен, от чисто нормативен характер, което
няма нищо общо с отношенията с главния секретар.
Водещ:
Лидерът на БСП Сергей Станишев е коментирал, подсказаха ми
колеги преди малко, изречението не е тайна, че по един или друг
начин министрите, свързани с левицата, в правителството са в
изолация. Имахте ли на моменти такова чувство, такова
притеснение?
Д. Калчев:
Не, аз не мога да кажа от каква информация изхожда да даде
това изявление. Искам да кажа, че трудностите и понякога се
обтягат нервите не от това, че сме в изолация, а просто
защото... аз съм в изолация по-точно, а защото много неща не са
така, както би следвало да бъдат за една нормална работа и за да
изпълним ние наистина пък програмата на НДСВ, управленската
програма, с която сме се ангажирали, аз говоря специално за себе
си... И що се касае до административната реформа, това е нещо
много сериозно и ако прочетете докладите на Европейската комисия
и на Световната банка от последните три години, навсякъде
виждате три проблема, които се фиксират - административната
реформа, съдебната реформа, корупцията. Значи по
административната реформа, неразделна част от административната
реформа е т.нар. осигуряване на услуги на граждани и на бизнеса
по електронен път. Това е т.нар. програма Игавърмънт, която...
Водещ:
Кога ще успее този проект да стане факт?
Д. Калчев:
Ние първо трябва да приемем националната стратегия в рамките
на една-две седмици. Тя е готова, съгласувана е с всички големи
в IТ-бизнеса и с неправителствени организации, Коалиция 2000,
БАИТ - Българската асоциация за информационни технологии. Мисля,
че стана добра стратегия, още повече че по време на посещението
в САЩ миналата седмица имахме възможност благодарение на
помощта на Ю Ес Ей Ди, на Американската асоциация за закрила на
търговията и Държавния департамен да видим напредъка и на
другите страни. Убедихме се, че нашата стратегия не е лоша и тя
просто трябва да бъде реализирана. А съгласно меморандума, който
сме подписали в Брюксел миналата година, той е подписан от
всички страни - членки и нечленки на ЕС, ние до края на 2005
година тази стратегия трябва да я реализираме в минималния й
вид, а минималният й вид предполага 22 административни услуги,
12 за гражданите и 8 за фирмите, да бъдат извършвани по
интернет, включително и разплащане на данъчни, митнически и
други задължения, да не говорим пък за фирми, за регистрация, за
идентификационни документи и т.н.
Водещ:
Това със сигурност би улеснило гражданите.
Д. Калчев:
Това е част от административната реформа. Това би ги
облекчило изключително много, дори и когато гражданите не са в
България, а са в чужбина. Защото презумпцията е тази т.нар.
национална интегрирана информационна система, или накратко,
както е получила гласност вече, игавърмънт, да бъде интегрирана
в паневропейската информационна система, глобална информационна
система след 2005 година и няма значение дали сте в България,
Германия или Чехия, ако искате да си платите местните данъци и
такси, ако искате да платите и определени митнически такси, това
нещо да стане онлайн... от чужбина да се свърши тази услуга в
България. Това е нещо много сериозно.
Водещ:
И още нещо интересно има, нещо друго интересно лансирахте
през седмицата като идея, която е реализирана в Австрия, а
именно държавната администрация, която в момента е доста
раздута, ако не се лъжа над 35 хиляди души, да се свие като
частни компании и получават на концесия дейности по издаване на
разрешителни, ТИР-карнети, някои от дейностите на митниците.
Какво по-точно имате предвид, няма ли това да създаде
предпоставки за още корупция?
Д. Калчев:
Не, аз мисля, че понятието корупция трябва малко по-добре да
се дефинира, защото това, че ние... че има корупция, това е
факт, обаче не бива да прекаляваме с понятието и да плашим
нашите граждани. На Запад... Австрия е може би една страна,
съизмерима с България, една сравнително малка европейска страна,
в която намалението на държавната администрация е чувствително.
Там може би е най-показателен пример за последните 3-4 години.
Те свалиха размера на държавната администрация с около 30-40
процента - нещо, което е много сериозно. И аз по време на
посещението си в Австрия преди няколко месеца разговарях с моята
колежка, министърката на държавната администрация на Австрия
г-жа Сузане Риспасер. Тя ми даде много точни обяснения и аз
разбрах, че това се дължи изключително много на на
предоставянето на концесионен или друг принцип на услуги, които
се вършат в момента от държавната администрация, на частни
структури. И това е не само за митниците, това е за транспорта,
съобщенията и т.н.
Водещ:
Да, но Любомил Иванов, заместник транспортният министър, се
опули човекът специално за ТИР-карнетите и каза, че това е
специфична дейност. Може би просто да го консултирате това.
Д. Калчев:
Не, аз знам, всяка дейност е специфична, това е безспорно, и
той има право. Проблемът е, че аз дадох един пример само, а те
примерите са много. За да се стигне до 30-40 процента съкращения
на държавната администрация, това е нещо значително и не става,
както ние се опитваме да правим, 10 процента намаляваме
администрацията, 8 процента и т.н. Това не става с проценти,
това става с изваждане и предоставяне на дейности на структури.
Държавата пак ще продължи да си взема концесионните такси, тя ще
печели. Естествено ще се извадят навън дейности, които не са
свързани пряко с държавната сигурност, с националната сигурност
и т.н.
Водещ:
Министър Калчев, малко искам да се върна и за един кратък
коментар да ви помоля на вота на недоверие. Струва ми се, че не
присъствахте в пленарната зала.
Д. Калчев:
Аз присъствах на пленарната зала...
Водещ:
По време на гласуването ли?
Д. Калчев:
...в четвъртък, да, но гласуването не бях, да.
Водещ:
Защо, това поражда... всяко едно ваше действие между другото
поражда разнопосочни коментари? Примерно...
Д. Калчев:
Първо, защото темата, по която е искан вотът, не е във
връзка с моите компетенции в правителството и задължения. Аз бях
и изслушах всички изказвания първия ден, когато, общо взето, се
обосноваха отделните политически сили по отношение на вота.
Второ, не бях на заключителното съвещание, защото аз знаех много
добре и аз казах, че този вот е поредната недомислица и буря в
чаша вода и аз знех много добре как ще завърши. Нямаше какво да
правя там. На всичкото отгоре трябваше да готвя доклада си,
който е за Сеул, който е за следващата седмица, и времето ми
беше много притеснено. Така че най-важният момент, за да не
присъствам, беше, защото аз бях убеден и от дебатите, които се
проведоха първия ден, на които аз присъствах, че просто този
вот е безсмислен, няма да мине.
Водещ:
Преди няколко месеца казахте в нашия ефир, когато бяхте
поставен в една немного комфортна ситуация, ситуация на избор,
бяхте поставен в точно тази ситуация и казахте, че избирате
лоялността към премиера по-скоро. В същия момент казвате, че
философията на БСП е и ваша философия. Как успявате да не се
разкъсате между тези две противоречия, които непрекъснато се
използват срещу вас?
Д. Калчев:
Ами вижте, наистина не е лесно. Аз като член на
правителството най-малко аз имам право да критикувам и бюджет, и
политика на правителство и т.н. Може и да не ни стига бюджетът,
може да имаме проблеми с бюджета, може някои неща да не ми
харесат, но аз съм част от екипа и аз ще работя за успеха на
екипа, за успеха на програмата.
Водещ:
И сега бихте избрали, и сега, ако ви призоват да направите
избор, ще реагирате по същия начин?
Д. Калчев:
Разбира се, аз съм го заявявал многократно, без да... Мисля,
че това не вреди на политическите ми убеждения и след като ние
по един или друг начин, специално за себе си говоря, сме дали
съгласие да участваме в това правителство, ние просто и от
морална, и от политическа, и от практическа гледна точка сме
задължени да следваме програмата и да се опитаме да я
реализираме пълноценно.
Водещ:
Вашето изречение за тази изнервеност до краен предел?
Доколкото разбрах, е била в контекста за бюджета. Само
проблемите около бюджета ли изопват нервите ви?
Д. Калчев:
Да, те предизвикаха доста емоции. Аз ще ви съобщя само три
цифри. 2000 година - бюджет на Министерския съвет 40 милиона
лева капитални разходи, за следващата година са 8 милиона лева и
за тази година ни се предлага един бюджет с капитални разходи 4
милиона лева.
Водещ:
Това бил е поводът да се изнервите?
Д. Калчев:
Да, това са за 2 години, за 3 години десет пъти намаление на
капиталовите разходи, не един, два, три, а десет пъти. И това е
нещо, което настина ме притеснява, защото изпълнението на
многото ангажименти, които са приети, и преди всичко на
ангажимента игавърмънт изискват инвестиции.
Водещ:
Съществува ли нещо, което дотолкова да ви изнерви, че да
решите да напуснете правителството?
Д. Калчев:
Е, разбира се, емоциите някой път за съжаление дори и при
мен си казват думата. Това не трябва да бъде така, аз не мисля,
че един министър трябва да реагира емоционално. Но въпреки
всичко мисля, че аз преди всичко... мен може да ме нервират неща
не свързани с личните ми проблеми, а преди всичко неща, които
са свързани с изпълнение на служебните задължения, тъй като това
е нещо сериозно. И ако човек наистина не си изпълнява
служебните задължения, достойно е да си подаде оставката и да си
отиде, няма значение по какви причини не ги изпълнява.
Водещ:
Последен въпрос. Има ли корупция? Задавам го много общо този
въпрос, преди месеци в нашия ефир обявихте новината за
шуменския областен управител Владов, за когото имахте данни,
уличаващи го в корупция. В момента, ако някой ви попита има ли
корупция, как ще отговорите? През седмицата имаше заглавие
"Корупцията при НДСВ и при Костов е една и съща".
Д. Калчев:
Това не мога аз да кажа, няма измерители, които да покажат
дали е една или съща, или по-малка и по-голяма.
Водещ:
Комисията все пак...
Д. Калчев:
Нека да ви кажа, че има, че това е факт, че корупция има и в
най-развитите страни, има и в САЩ и навсякъде. Въпросът е тя да
бъде контролируема и в приличните норми. В момента работим
упорито с Комисията за следприватизационен контрол. Има много
факти, които навяват на мисълта, че сигурно има корупция. Някъде
общите щети, които са нанесени на държавата от пропуснати
ползи, от неплатени по приватизационните договори суми, от
неизпълнение на инвестиционни програми и много други, 6-7
различни показателя има, са 1 милиард лева.
Водещ:
Примери имате ли, които...
Д. Калчев:
И много пъти се сблъскваме и с факти от сферата на т.нар.
допълнителни споразумения, сключвани след приватизационната
сделка. Приватизационната сделка малко или много е правена в
условията на търг, на конкурсни условия и т.н.
Водещ:
Ще посочите ли конкретен пример?
Д. Калчев:
Аз ще посоча конкретен пример, след като изнесем доклада.
Докладът е готов, той се намира и при мен, и при
министър-председателя...
Водещ:
Кога ще бъде огласен?
Д. Калчев:
Вероятно до десетина дни сигурно ще бъде оповестен докладът
и ще се разбере, че това е факт и че това наистина е така, което
не говори добре за общото състояние на нещата и това кара
косвено да се смята, че наистина такива корупционни действия е
имало и сигурно има.
Водещ:
Добре, благодаря ви много. Важно беше вашето участие,
министър Калчев, по повод впрягането, завъртането в рулетката на
вашето име под различна форма. Министърът на държавната
администрация Димитър Калчев, събеседник в студио "Нет".


Go back BG Online