Центърът за изследване на демокрацията представя проучване за престъпността
(News.bg) - 2005/1/26

Центърът за изследване на демокрацията ще представи резултатите от проучване на тема "Тенденции на престъпността в България: Полицейска статистика и виктимизационни изследвания".
Докладът е дело на експертен екип на Центъра за изследване на демокрацията.
Статистическите данни, въз основа на които е направен анализът, са взети от представително социологическо проучване на жертвите на престъпленията в България, извършено от "Витоша Рисърч".

Проектът е финансиран от Министерството на правосъдието на САЩ.
В дискусията са поканени да участват Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, и Татяна Дончева, народен представител, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.Go back BG Online