Стратегиите за сигурността – тема на двудневен семинар в София
(News.bg) - 2005/10/13

"Възприятия и доктринални подходи към сигурността: изработване и прилагане на стратегии за сигурност" е темата на семинар, организиран Центъра за изследване на демокрацията, съвместно с Министерствата на външните работи на България и Сърбия и Черна гора и с Посолството на Кралство Норвегия в София.

Двудневният форум ще бъде открит от заместник-министъра на външните работи Любомир Кючуков.
Участие в срещата ще вземат представители на министерствата на външните работи, министерствата на отбраната и вътрешните работи и парламентаристи от България и Сърбия и Черна гора, представители на международния секретариат на НАТО и на други страни участнички в SEEGROUP, както и представители на неправителствени организации и изследователски институти, работещи в сферата на сигурността.

Провеждането на семинара е в изпълнение на Меморандума за сътрудничество между България и Сърбия и Черна гора в областта на европейската и евроатлантическата интеграция.

Основната му цел e обмяна на опит в областта на реформите в отбранителния сектор и сектора за сигурност и ролята на парламента и гражданското общество, изработването и прилагането на стратегически доктрини и др.

Go back BG Online