Корупцията отново се масовизира, сочи проучване
(News.bg) - 2004/3/17
Корупцията отново се масовизира, сочи проучване
От началото на година се забелязва увеличаване на корупционния натиск върху представители на бизнеса. Данните са от социологическо проучване на “Витоша рисърч” и “Коалиция 2000”, при което са били анкетирани близо 500 представители на различни търговски дружества.

Най-често на бизнесмените им се налага да дават пари, за да не бъдат глобявани за извършено нарушение.

Нерегламентирани суми се дават и при плащане на митнически задължения, както и при получаването на лицензи, разрешителни, лицензи и право на строеж.

Висок процент бележи корупционният натиск върху българския бизнес и при участието в процедура за възлагане на обществени поръчки.

Според проучването на всеки втори бизнесмен, спечелил обществена поръчка, му се е наложило да плати за това, като в 25% от случаите сумата е над 5 хиляди лева.

100% от бизнесмените са посочили, че им се е налагало да плащат нерегламентирано до 250 лева за услуги, извършени от фирмените отделения на съда. Толкова върви и прокарването на вода от фирмен обект.

На една четвърт от представителите на бизнеса им се е налагало да плащат под масата, за да получат банков кредит или разрешение за строеж.

Според изследването в страната отново се връща усещането за масовост на корупцията. Това се дължи на липсата на целенасочени действия срещу това престъпление в последните години или на неефективността на предприетите мерки.Go back BG Online