Общи евро- прокуратура, съд и полиция срещу организираната престъпност
(News.bg) - 2005/3/2
Европейските държави могат да имат успех в борбата срещу организираната престъпност само ако се създадат общи правоохранителни и правораздавателни органи - обща европейска прокуратура, общ европейски съд, обща европейска полиция, няколко федерални служби, които да действат на територията на цяла Европа.

Това заяви главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов, цитиран от БНР, на форум, посветен на противодействието на организираната престъпност през 21 век.

В противен случай при това абсолютно неадекватно законодателство, в България ще се използват по един начин специалните разузнавателни средства, във Великобритания- по друг, във Франция – по трети, в Германия – по четвърти, подчерта Борисов.

Ако в момента например работим с Великобритания по транснационален канал за наркотици, знаете ли колко нарушения на законите трябва да направим, за да си обменим на момента разузнавателната информация, посочи ген. Борисов.

От своя страна Уилям Хюс, който ръководи новосъздадената във Великобритания Агенция за борба срещу тежката организирана престъпност отчете, че разузнаването трябва да работи много добре, за да бъде разбран принципът на работа на престъпните структури.
Агенцията ни цели да намали вредата, която тежката организирана престъпност нанася на страната ни, допълни Хюс.

••За да направим това, ни е нужно сериозно сътрудничество с прокуратурата и съда.
Чрез разузнавателни методи трябва да проникнем в бизнеса на организираната престъпност, да знаем с кого работят, как организират операциите си, кога и защо се променят цените на наркотиците на пазара.
Разузнаването трябва да дава информация за това какво се случва сега.
Данните за това какво е станало миналата седмица или миналия месец не са особено полезни,•• подчерта Хюс по време на дискусията.Go back BG Online