Новият главен прокурор тръгва с нови мерки срещу корупцията
(News.bg) - 2006/3/21
пецифичната престъпна дейност изисква специален инструментариум за противодействие, заяви главният прокурор Борис Велчев на 8-ия обществено-политически форум за противодействие на корупцията.

Обвинител N 1 бе категоричен, че досегашните мерки за борба с корупцията са неефективни.

Според него, за да се реши този проблематичен за страната въпрос, срещу корупцията не трябва да се прилагат единствено средствата на наказателната репресия, а е необходимо да се наблегне на превантивната дейност.

Основният проблем за борбата и превенцията на корупцията е несвоевременното разкриване на корупционни действия, заяви главният прокурор Борис Велчев.
Това пречи на прокуратурата да реализира обвинителната си функция, категоричен е той.

За да се противодейства ефективно срещу корупцията обвинител N 1 очерта 3 основни мерки, които трябва да се предприемат.

На първо място той посочи запазването на оперативното взаимодействие между прокуратурата и МВР.

На второ място Велчев посочи създаването на специализирано звено във Върховна касационна прокуратура, което да поеме корупцията във висшите етажи на властта.
Това звено ще позволи по-активното участие на прокуратурата за разкриване на корупционните действия, заяви главният прокурор.

Като трета основна мярка за борба с корупцията Борис Велчев посочи отваряне на прокуратурата към обществото, назначаването на говорители във всички районни прокуратури.

Гражданите и бизнесът трябва да виждат защитник в лицето на прокуратурата, когато се сблъскват с корупционни практики, каза още той.

Главният прокурор категорично заяви, че ще иска имунитета на всеки магистрат, уличен в корупция.
Ще се засилят мерките за по-строг контрол върху прокурорската работа, съобщи Борис Велчев в тази връзка. Ще се сваля имунитета на всеки народен представител при предоставяне на достатъчно доказателства за корупционна и престъпна дейност, каза още обвинител N 1 на България.

Go back BG Online