Корупционната обстановка у нас представя "Коалиция 2000"
(News.bg) - 2004/5/11
Корупционната обстановка у нас представя "Коалиция 2000"
В Центъра за изследване на демокрацията "Коалиция 2000" ще представи резултатите от редовното проучване на корупционната обстановка в България, извършено през периода 20 март – 20 април.

Оценките на представителите на българския бизнес за нивото на корупция в страната са по-благоприятни в сравнение с предишните няколко изследвания.
Намалява броят на осъществените корупционни сделки, както и честотата на случаите, в които се плащат допълнителни, неофициални суми, за да бъде спечелена обществена поръчка или договор с голяма компания. Като цяло, данните говорят за подобряване на бизнес-средата и спад в корупционния натиск, оказван върху бизнесмените от различни групи обществени служители.
Предприемането на активни анти-корупционни мерки от страна на правителството, постепенно печели доверието на бизнеса и повишава положителните оценки за работата на управляващите.

На фона на тези благоприятни оценки обаче все още не може да се каже доколко регистрираната положителна тенденция ще бъде устойчива.
Въпреки, че броят на осъществени корупционни сделки намалява, размерът на неофициалните плащания продължава да нараства.

Докато при някои от услугите все още преобладават сумите до 250 лв., за други големината на неофициалните плащания е тясно обвързана с размера на "сделката" и значимостта й. Възлагането на обществени поръчки все по-трайно се обвързва с плащането на големи суми – шест от десет фирми са платили над 1000 лв., а една пета от бизнесмените, които са успели да сключат такава поръчка са платили над 5000 лв. подкуп за това.

Затова бизнесът остава скептично настроен към възможностите на правителството да ограничи сериозно корупцията. Цялостното отношение на бизнесмените към явлението запазва своята критичност. Корупцията продължава да се определя като най-сериозният проблем на страната.Go back BG Online