Кризата ударила и секс услугите
(News.bg) - 2010/6/8
Икономическата криза дава отражение и върху пазара на платени секс услуги.

Наблюдава се намаление както на средната цена на сеанс от 60 лв. през 2008 на 40 лв. през 2009 година, така и на средния брой сеанси на ползващите такива услуги от 3.1 средно на година на 2.9.

Това се посочва в изследване на Центъра за изследване на демокрацията за състоянието на престъпността в България, представено на кръгла маса в парламента.

Нараства подкрепата сред гражданите за легализиране на проституцията с 3% - от 31% през 2008 на 34% през 2009 г. Броят на подкрепящите пълна забрана остава непроменен - около 41%.

Пазарът за платен секс има внушителни размери - през 2009 година 6% от мъжете признават, че са ползвали такива услуги.

Неформалните мрежи остават най-популярния метод за намиране на такава услуга.

Изследването показва още, че полицейската статистика често изкривява ситуацията за реалното състояние на престъпността, тъй като значителна част от престъпленията не се заявяват в полицията от жертвите поради страх, срам или недоверие.

Част от престъпленията, въпреки че са заявени, не се регистрират, а се отклоняват на различни нива в полицията по различни причини или просто с цел избягване на допълнителна работа.

През 2009 година в България, при най-масовите престъпления (взломните кражби, кражбата на вещи и части от автомобили) се наблюдава ясна тенденция на ръст.

Нарастващата безработица през 2009 г. и 2010 г. дава отражение върху някои видове кражби, като според последните данни на МВР общоопасните престъпления се увеличават в сравнение с 2008 г.

Статистиката за регистрираните престъпления показва, че извършените през 2009 г. са с 8.7% повече спрямо 2008 г., съобщи комисар Калин Георгиев.


Go back BG Online