1.2 млрд лв. губи държавата от корупцията през 2006 г.
(News.bg) - 2007/5/16
Групата за противодействие на корупцията е много незначителна в сравнение с групата за съдействие на корупцията.

Това заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата Божидар Божинов след разискване на корупцията при обществените поръчки в парламента.

Беше представен анализ на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), който разкрива корупционните рискове и предлага насоки за противодействие.

Един от основните канали за реализация на административна и политическа корупция в страната са обществените поръчки, показва докладът на ЦИД.

Щетите от корупцията при обществените поръчки за 2006 г. се оценяват на 1.2 млрд лева. Сумата есе равнява на очакваните годишни постъпления от европейски фондове за следващите 2-3 години.

Според изследователите източниците на този вид корупция остават предимно по високите етажи на управлението.

Във фокуса на доклада е секторът енергетика, който е особено рисков по отношение на корупцията. Около половината от най-големите по стойност възложители на обществени поръчки са енергийни предприятия. Поради строго експертния и затворен характер на дискусиите по възлаганите от в енергийния сектор обществени поръчки, често е невъзможно провеждането на пълноценен обществен дебат по въпроси, засягащи всички, изтъкна Константин Пашев от ЦИД.

Като пример той посочи, че дискусиите се ограничават около целесъобразността на съществуването на АЕЦ "Козлодуй" и АЕЦ "Белене", но не и около изразходването на обществените средства, което много бързо се отразява в тарифите за крайните потребители. Статистиката сочи че в енергетиката конкурентната среда е много слаба и там се избягват състезателните процедури за обществени поръчки.

Пашев посочи, че само 21 процента от общия брой поръчки за периода от 1 януари 2004 г. до 1 юли 2006 г. са възложени чрез открита процедура и се запазва тенденцията да доминира възлагане на процедури за договаряне.

Повече от 80 на сто от фирмите, включени в изследването, са заявили, че се натъкват на опорочени процедури. Сред проблемите са механизмът на оценяването , редът за обжалване, съществуващите неясноти по отношение на отговорността. Основните източници на корупцията в енергетиката са свързани с държавното регулиране, категоричен е изводът на Асен Дюлгеров от ЦИД.

Законът за обществените поръчки е калпав и с всяка следваща версия става все по-калпав, коментира Йордан Кисьов от Българската асоциация за информационни технологии. Според него механизмът за обжалване е такъв, че няма смисъл да се обжалва.

Според неговите наблюдения съществен проблем са некоректните задания за обществени поръчки.Агенцията за обществени поръчки би трябвало да не допуска такива задания, настояват от асоциацията.

Мерките, засягащи ограничаването на корупцията се отнасят до противодействието на политическата корупция, предупреди шефът на ЦИД Огнян Шентов.

Каквито и законодателни мерки да бъдат предприети, ако не се решат проблемите с финансирането на политическите партии и ако не се регламентира по подобаващ начин публично-частното партньорство, проблемите с борбата с корупцията няма да бъдат решени, категорично заяви Шентов..

Немалка част от проблемите идват от непознаването и откъслечното прилагане на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, обърна внимание шефът на Сметната палата проф. Валери Димитров.

Според него ще се направи сериозна крачка напред, ако заработи системата от вътрешни правила, уреждаща процедурите за обществени поръчки за организациите-възложители, което е постановено със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Участниците в дискусиите са единодушни, че трябва да се засили контролът върху обществените поръчки. Беше поставен въпросът за необходимостта от промени в Закона за обществените поръчки.

По думите на председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов всякакво доверие в държавата вече е загубено. Според него, когато вземат властта партиите започват квотно разпределение на обществените поръчки, няма никаква прозрачност и се размива отговорността.

Go back BG Online