Корупцията - основния проблем у нас според гражданите
(News.bg) - 2007/4/23
В навечерието на членството на България в ЕС и в първите месеци след присъединяването на страната се наблюдава намаляване на административната корупция, но политическата корупция остава практически безнаказана.

Това е основният извод от Осмия годишен доклад за оценка на корупцията, представен от Центъра за изследване на демокрацията, предаде БНР.

За първи път през последните 10 години българските граждани определят корупцията като основния проблем, пред който е изправена страната. Според доклада за оценка на корупцията през 2006 г. България губи от корупция повече благосъстояние, отколкото е средногодишният размер на европейските фондове, предвидени за страната.

През миналата година страната ни е ощетена с един милиард лева от корупционни практики при обществените поръчки, с 800 милиона лева - при замяната на земи и управлението на държавна собственост, с 300-400 милиона лева от контрабанда през безмитните магазини, се посочва в доклада.

Изследването показва, че сред населението и бизнеса в България се засилват нагласите, че политическата корупция - сред членове на правителството, народните представители, кметовете - се увеличава.

Усилията на държавните институции да се ограничи корупцията сред политиците и висшите държавни служители се възприемат от бизнеса и от гражданите като недостатъчни и неефективни.

Наказателната политика срещу корупцията, особено по отношение на политическата корупция, е неефективна.
Съпоставка на данните на системата за мониторинг на корупцията за средномесечния брой подкупи през 2006-2007 г. (120 000-130 000) с данни на Министерството на правосъдието за образуваните съдебни производства през 2006 г. за корупционни престъпления (233) и осъдените по тях лица (188) показва, че в България е по-вероятно да пострадаш в катастрофа, отколкото да бъдеш наказан за даване или за получаване на подкуп, посочват от Центъра за изследване на демокрацията.

Значителна част от проявите на корупция остават неразкрити, а дори в малкия брой случаи, когато има образувано наказателно производство, то не винаги завършва с постановяване на осъдителна присъда.

Голяма част от делата завършват на ранен етап от наказателния процес, като повече от 60 процента въобще не достигат до съда. В последна сметка само една четвърт от започнатите предварителни производства достигат до постановяване на присъда и едва 40 процента от лицата, по отношение на които е било повдигнато обвинение в хода на предварителното производство, биват осъдени, се посочва в доклада.

Данните показват, че подобно на корупцията, скритата икономика в България продължава да намалява, но остава голям потенциален източник на корупционни плащания.
За периода 2002-2007 г. делът на сивата икономика в оборота на отделните икономически отрасли в България е намалял от 29 процента на 17,1 процента.

Равнището на корупцията в България е съпоставимо с нивото й в други страни-членки на ЕС, като Италия, Словакия, Латвия, Литва, Чехия и по редица показатели е по-ниско от страни като Гърция, Полша и Румъния. Тези данни показват колко е важно предприемането на координирани антикорупционни реформи на равнище "Европейски съюз", посочват от Центъра за изследване на демокрацията.

Автор: Росица Талева

Go back BG Online