150 хил. корупционни сделки месечно у нас?
(News.bg) - 2006/5/10
В България месечно се извършват 150 хиляди корупционни сделки.
Това съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията при представяне на отчета за изпълнение на стратегията за противодействие и превенция на корупцията за периода януари-април 2006 година.

От ЦИД обявиха, че двукратно са намалели корупционните сделки, но броят им е достатъчно голям за страната ни.

Към края на 2005 година корупционният индекс на страната ни е 1.6, допълниха от ЦИД, като уточниха, че най-благоприятният индекс е 0, а най-лошият-10.

Вътрешният министър Румен Петков каза по време на обсъжданията в рамките на откритото съвещание на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, че трябва да се уточни какво се разбира под "корупционна сделка", тъй като, по думите му, в България едва ли се извършват 150 000 сделки месечно.

Според ЦИД "корупционна сделка" е, когато гражданин е платил пари или е направил подарък за услуга и бяха категорични за броят на корупционните сделки в България.

Фернандо Понс, който присъства на изслушването на отчета поздрави България за резултатаите в доклада на вътрешния министър.
Ще продължим да ви подкрепяме финансово в борбата с корупцията, каза Понс.
Той обаче уточни, че "впечатляващите" резултати и мерки в борбата с корупцията ще бъдат задълбочено и внимателно проверени.

Омбудсманът на републиката Гиньо Ганев от своя страна предложи институцията му да може да се самосезира дори при предпоставки за корупционни цели.
Той настоя да се създадат 6 регионални антикорупционни съвета за по-добра работа на общинските структури, работещи по проблемите на корупцията.

Министър Петков предложи резултатите от днешната дискусия и отправените предложения да бъдат представени на президента Георги Първанов и на председателя на Народното събрание Георги Пирински.

В отчета, представен от Петков се посочва, че за противодействие на корупцията по високите етажи на властта е приет Законът за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности.
С приемането му за държавната администрация се създадоха инспектори във всяко министерство, подчинени на министъра, каза Румен Петков.
Той подчерта, че към МС е създадена дирекция "Главен инспекторат" на прякото подчинение на премиера.

Вътрешният министър посочи, че за предотвратяване на корупционните практики в МВР са въведени критерии за оценка на антикорупционната нагласа на кандидатите за работа във ведомството, разработен е проект на подзаконов нормативен акт, който определя технологията за противодействие на корупцията в МВР чрез психологични методи, каза Румен Петков.

Той допълни, че с цел борба и превенция на корупцията в НАП е създадена информационна база данни "Риск", в която се съдържат данни за потенциални и доказани извършители на измами.

Автор: Диляна Панайотова

Go back BG Online