Експертна среща в ЦИР обсъди фискалната децентрализация в България
(Econ.bg) - 2003/7/28
Днес в Центъра за икономическо развитие се проведе дискусия на тема "Фискалната децентрализация в България". Дискусията е резултат от проведения в София на 20 и 21 ноември 2002 г. Форум, организиран от Центъра за икономическо развитие и Инициативата за фискална децентрализация при Институт Отворено общество, Будапеща.

Експерти от изпълнителната власт и неправителствени организации представиха идеи за по-нататъшна реформа на местното самоуправление и идентифицираха областите за разработване на политики. Обсъдени бяха възможностите и насоките за увеличаване на правомощията на общините за вземане на решения; необходимостта от по-голяма автономия на приходите на общините; съответствието между подписаната от българското правителство Европейска харта на местното самоуправление и реалните правомощия за вземане на решения и автономия на приходите; усъвършенстването на условията за кредитиране на местното самоуправление и създаването на структури за стимулиране на общините за осъществяване на икономическа и социална политика.

Главният секретар на Столична община Асен Дюлгеров поиска общините, които имат траен дефицит да бъдат обявявани в трайна несъстоятелност, при която вместо от своите органи да се управляват финансово от борд, назначен от Министерството на финансите. Съветникът на президентът Ивайло Калфин заяви, че липсата на фискална децентрализация може да се обясни с неефективността на разходите на общините с недостатъчните приходи, както и с невъзможността по-малките общини да привлекат инвестиции.

Отпадане на административното регулиране, нова философия на закона за местните финанси и създаване на стимули и мотивация за общините да предприемат действия са належащите мерки в средносрочен план, каза изпълнителният директор на Национално сдружение на общините в Република България, г-жа Гинка Чавдарова.

Участие в дискусията взеха и г-жа Нина Радева, член на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание; финансистът Стоян Александров, директорът на Център за регионални изследвания - Стефан Иванов, Александър Михайлов - директор "Териториално управление и децентрализация" МРРБ; Здравко Сечков - финансов мениджър във Фондация за реформа в местното самоуправление и Петкан Илиев - старши изследовател на Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията.
Go back BG Online