Представиха комисията за превенция за престъпността
(Econ.bg) - 2005/6/17

Според Коцев бизнесът също има много голям интерес от превенция срещу престъпността

Разбирането, че престъпността е само проблем на ведомствата, занимаващи се е нея, е безвъзвратно остаряло. Съвременното разбиране за превенция на престъпността дава предпоставки много неправителствени организации , организации на гражданското общество, религиозни институции и частни фирми да съдействат за борбата срещу престъпността. Така тя ще се превърне в национален проблем и ще излезе от рамките само на МВР. Това каза зам.-министърът на МВР Бойко Коцев по повод създаването на Държавна обществено-консултативна комисия за превенция на престъпността. Според Коцев бизнесът също има много голям интерес от превенция срещу престъпността.

Коцев даде за пример Великобритания, където след включването на бизнеса с подобен вид дейност престъпността е намаляла значително. Коцев посочи конкретен пример за това как МВР в сътрудничество с бизнеса е провел успешни акции и срещу организираната престъпност. Става въпрос за интелектуална собственост, контрабанда, търговски марки. На тази база според него може съвместната работа на МВР и бизнеса да продължи и в рамките на тази комисия. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Дикран Тебеян каза, че работата в комисията от гледна точка на бизнеса може да се насочи към намаляване на корупцията, борба срещу предпоставките, стимулиращи младежката престъпност, усилия в областта на намиране на работни места и жилища за децата, излизащи от домовете за сираци, както и национална програма за решаването на проблема със заетостта на някои малцинствени групи. Това са според Дикран Тебеян основните насоки, в които бизнесът може да насочи работата на комисията. Ако бъдат изпълнени тези условия, ще се създаде благоприятна среда за намаляване на престъпността. Очаква се комисията да започне да действа от есента, когато новото правителство ще регламентира нейния състав.

Go back BG Online